اصناف – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
16 تیر 1403
تاریخ‌های مهم مالیاتی اصناف
۳۱ تیر ماه: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد ۱۴۰۲، مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و املاک اجاری اشخاص حقیقی ۳۱ مرداد ماه: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار (دوره اول ۱۴۰۳) ۱۵ مرداد ماه: آخرین مهلت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ یا ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل