استوری های پپنا – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
8 خرداد 1403
استوری ها و اخبار خبرگزاری پپنادر اینستاگرام پپنا (خبرگزاری صنایع پلیمر و بسته بندی) 6 خرداد 1403
صادرات محصولات پتروشیمی افزایش یافت ▪️ رئیس کل گمرک گفت: صادرات محصولات پتروشیمی که ۴۴ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را در دو ماهه اول […]