احمد مهدوی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
17 تیر 1402
قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی از «فرمول نویسی» به «عدد نویسی» تغییر کرده است!
«احمد مهدوی» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای سرگشاده خطاب وزیر اقتصاد نوشته است: «جواد اوجی» وزیر نفت حتی یک نشست هم با پتروشیمی‌ها […]