اتحادیه پلاستیک – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
30 دی 1402
گفت و گو با داوود هنرجو پیشکسوت صنایع پلاستیک در خصوص تشکیل اولین تشکل صنایع پلاستیک در ایران/ پسر عسگراولادی چه کرد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): ۲۹ بهمن ماه انتخابات اولین تشکل صنایع پلاستیک در ایران ( اتحادیه پلاستیک تهران) برگزار می شود گفت […]