اتحادیه تزریق پلاستیک پاکدشت – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
30 دی 1402
دکتر ابراهیم قیطانی رئیس اتحادیه تزریق پلاستیک پاکدشت شد
دکتر ابراهیم قیطانی ردیس اتحادیه پلاستیک پاکدشت تهران شد. در انتخابات اتحادیه پلاستیک پاکدشت امیرکرمانی، محمد رضا خیری، مریم گراوند، مهدی رمضانی به عنوان اعضای هیات […]