25 اردیبهشت 1403 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
25 اردیبهشت 1403
آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 25 اردیبهشت ماه 1403
خبرگزار ی پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 25 اردیبهشت ماه 1403
25 اردیبهشت 1403
آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 24 اردیبهشت ماه 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 24 اردیبهشت ماه 1403
25 اردیبهشت 1403
تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا:پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکت های زیر مجموعه […]
25 اردیبهشت 1403
کاملترین نسخه تقویم نمایشگاه های تخصصی در سراسر ایران سال 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): کاملترین نسخه از نمایشگاه های تخصصی در سراسر ایران سال 1403