25 فروردین 1403 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
25 فروردین 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۰ آوریل
خبرگزاری پلیمر و لبسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۰ آوریل 2024
25 فروردین 1403
ضیافت افطاری انجمن همگن پلاستیک استان خراسان رضوی 18 فروردین 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): ضیافت افطاری انجمن همگن پلاستیک استان خراسان رضوی 18 فروردین 1403
25 فروردین 1403
تا پایان اسفند ماه 1402عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به حدود 80 همت رسید
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: حدود 80 هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری به […]