18 فروردین 1403 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
18 فروردین 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۳ آوریل
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۳ آوریل