23 آبان 1402 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
23 آبان 1402
اولین دوره نمایشگاه ایران کمیکال2 تا 5 دی ماه 1402
اولین نمایشگاه بین المللی ایران کِمیکال (صنایع پایین دستی پتروشیمی و مواد شیمیایی) 2 تا 5 دی ماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی […]