4 مهر 1402 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
4 مهر 1402
هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی احیای واحدهای تولیدی صنایع تکمیلی است
مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم برای نخستین بار دو رویکرد مهم را در حوزه […]