28 تیر 1402 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
28 تیر 1402
گفت و گو با دبیر اتاق اصناف مشهد: چها ر صنف اتاق اصناف مشهد درگیر نمایشگاه رنگ و رزین و پلاستیک هستند
برای موفقیت این نمایشگاه برنامه ریزی و اطلاع رسانی می کنیم گفت و گو با دبیر اتاق اصناف مشهد: چها ر صنف اتاق اصناف مشهد درگیر […]
28 تیر 1402
مخالفت کمیسیون اقتصادی دولت با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها/ نرخ گاز ۷۰۰۰ تومان باقی ماند
سخنگوی دولت گفت: وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهاد کرده بود برای آینده قیمت خوراک پتروشیمی‌ها براساس یک فرمول محاسبه شود که این پیشنهاد مورد موافقت […]