1 خرداد 1402 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
1 خرداد 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 1 خرداد 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 1 خرداد 1402
1 خرداد 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی/ دوشنبه 1 خرداد 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمیدوشنبه 1 خرداد 1402
1 خرداد 1402
اعلام قیمت داخلی محصولات پت بطری در هفته جاری توسط دفتر پایین دست پتروشیمی
مدیریت توسعه صنایع‌پایین دستی پتروشیمی، قیمت داخلی محصولات پت بطری در هفته جاری را جهت عرضه پتروشیمی تندگویان اعلام کرد.