10 فروردین 1402 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
10 فروردین 1402
گزارش پپنا از کنفرانس مطبوعاتی CHINAPLAS2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): در سه سال گذشته، اپیدمی COVID-19 تأثیرات و فشارهای مختلفی را بر اقتصاد و صنایع جهانی وارد کرده […]