6 فروردین 1402 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
6 فروردین 1402
لیست نمایشگاه های صنایع پلیمر (لاستیک و پلاستیک) در سراسر دنیا سال 1402
لیست نمایشگاه های صنایع پلیمر (لاستیک و پلاستیک) در سراسر دنیا سال 1402
6 فروردین 1402
قیمت پایه محصولات پتروشیمی در آغاز سال 1402 بر اساس دلار 364850.75 اعلام شد
قیمت پایه محصولات پتروشیمی با بر اساس دلار 364850.75 ششم فروردین ماه 1401 اعلام شد
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – ژانویه و فوریه 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – ژانویه و فوریه 2023
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – مارس 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – مارس 2023
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – مارس2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – مارس2023
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – مارس 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – مارس 2023