تکلیف اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن مشخص شد

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تیم منتسب به محسن جمالیان برنده انتخابات شد/ محسن جمالیان پیروز اعتماد تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برای تغییر شد


یکشنبه دوم مردادماه 1391 در مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن سه نفر از اعضای مورد حمایت محسن جمالیان پیشکسوت شاخص صنعت پلیمر کشور رای آوردند تا آرای غیابی و وکالتی نیز نتواند اراده اعضا به تغییر را مخدوش کند

محمد رضا بهشتیان – حسین حاج علی – محمد جعفر فردحسینی
علیرضا صحاف  و سعید زمانزاده
افراد منتخب هیات مدیره هستند

 

اعضاي جديد هيات مديره به ترتیب تعداد آراء:


۱-محمدرضا بهشتیان
۲-حسین حاجعلی
۳-سیدسعید زمانزاده
۴-علیرضا صحاف امین
۵-محمدجعفر فرد حسینی

اعضای علی البدل:
۱-یدالله صادقی مرزناکی
۲-ابوالقاسم مدانلو

بازرس:
عباداله یارمرادیان

بازرس علی البدل:
کامبیز حزینی