گردهمـایی فعـالان صنـایع پلاستیـک  سـه شنبه 4 مردادماه با موضوع ویرایش دستورالعمـل تنظیـم بازار محصـولات پتـروشیمی

 

 

گردهمـایی فعـالان صنـایع پلاستیـک  سـه شنبه 4 مردادماه با موضوع ویرایش دستورالعمـل تنظیـم بازار محصـولات پتـروشیمی

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

نامه حسین دُر رییس کمیسیون انرژی اتاق تعاون به انجمن ها و تعاونی ها
▪️گردهمـایی فعـالان صنـایع پلاستیـک  سـه شنبه 4 مردادماه با موضوع ویرایش دستورالعمـل تنظیـم بازار محصـولات پتـروشیمی

▪️در پی نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اتاق تعاون و اتاق بازرگانی برای اصلاح و ویرایش دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی،  حسین دُر رییس کمیسیون انرژی اتاق تعاون و رییس اتحادیه سراسری در نامه ای به انجمن ها و تعاونی های ذی نفع آنها را برای هم فکری و تبادل نظر دعوت کرد.
▪️این نشست ساعت 13:30 روز سه شنبه 4 مردادماه در اتاق تعاون برگزار می شود.