آمار معاملات  مواد پلیمری در بورس کالا 13 تیرماه 1401

 

 

 

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.iir):

آمار معاملات  مواد پلیمری در بورس کالا 13 تیرماه 1401