آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 بهمن ماه 1400

 

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 بهمن ماه 1400