رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 6 تير 1401.
تاریخ شمسی :

استاد پلیمر دانشگاه امیرکبیر سرپرست جدید پژوهشگـاه استانـدارداستاد پلیمر دانشگاه امیرکبیر سرپرست جدید پژوهشگـاه استانـدارد

 

 

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

استاد پلیمر دانشگاه امیرکبیر سرپرست جدید پژوهشگـاه استانـدارد

دکتر«علی اصغر صباغ الوانی» عضو هیات علمی دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر«سرپرست پژوهشگاه استاندارد»شد

 

Go to top