رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 6 تير 1401.
تاریخ شمسی :

دوره آموزش اپراتوری دستگاه توسط تزریق پلاستیک توسط شرکت نکو بهینه ماشین

 

 

 

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

دوره آموزش اپراتوری دستگاه توسط تزریق پلاستیک توسط شرکت نکو بهینه ماشین

 

دوره آموزش اپراتوری دستگاه توسط تزریق پلاستیک توسط شرکت نکو بهینه ماشین

جمعه 3 تیرماه 1401

خیابان اتحاد

 

آشنایی مواد اولیه با انواع پلیمرها

آموزش کامل کنترلر دستگاه تزریق پلاستیکیق پلاستیک

آشنایی با قسمت های مختلف دستگاه تزریق پلاستیک

آشنایی با قطعات هیدرویک، مکانیک و برق دستگاه تزریق پلاستیک

ایمنی در دستگاه تزریق پلاستیک

تلفن:

02174914

Go to top