وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی، دکتر دکتر مهدی نکومنش را به سمت رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منصوب کرد.


سایت خبری صنایع پلیمر، پلاستیک و بسته بندی (پپنا): وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی، دکتر مهدی نکومنش را به سمت رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منصوب کرد.

در بخشی از حکم دکتر رضا فرجی دانا خطاب به دکتر مهدی نکومنش آمده است: انتظار می‌رود با توکل به خداوند سبحان، مأموریت و وظایف رئیس پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و جایگاه تشکیلاتی مصوب به انجام رسانید و بایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و راهبردهای دولت تدبیر و امید نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا کنید.

دکتر مهدی نکومنش، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران است.

وزیر علوم در نامه ای از زحمات دکتر علی اکبر یوسفی، رئیس پیشین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تقدیر کرد.

 

Go to top