رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم / تغییرات پی در پی زمانی

 

نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم / تغییرات پی در پی زمانی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):
➕نمایشگاه ایران پلاست قرار بود همواره در مهرماه برگزار شود
➕انتقال زمانی نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی به اواخر شهریورماه 99 باعث جابجایی تاریخ نمایشگاه ایران پلاست 99 شد
➕دلیل جابجایی این بود که شرکت های پتروشیمی نمی توانستند در کمتر از ده روز در دو نمایشگاه شرکت کنند

▪️سایت نمایشگاه ایران پلاست تاریخ جدید نمایشگاه را 8 تا 11 آبان ماه 99 اعلام کرد – همچنان روی سایت نمایشگاه همین تاریخ است
▪️همزمان شرکت سهامی نمایشگاهها تاریخ ایران پلاست را 11 تا 14 دی ماه 99 اعلام کرد
▪️بعد از گذشت چند ماه، در سایت شرکت سهامی نمایشگاهی تاریخ ایران پلاست 24 تا 27 آبان ماه 99 درج شده است...
➕نکته اینکه اگر در این سه ماه اخیر نمایشگاهی در دنیا تاریخش تغییر کرده به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده، تدوین تاریخ ایران پلاست ربطی به کرونا نداشته است. از این جهت این همه تغییرات برای یک عنوان نمایشگاهی بسیار نامطلوب به نظر می رسد.

(تصویر هم سایت نمایشگاه ایران پلاست را نشان می دهد و روز شماری که معلوم نیست چه هدفی دارد و می خواهد به چه تاریخی برسد.)

Go to top