پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
جمعه 15 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 40

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

آمار معاملات مواد پلیمری

 • آمار معاملات مواد پلیمری ON و OFF سیزدهم دی ماه 99

  آمار معاملات مواد پلیمری ON و OFF سیزدهم دی ماه 99

   

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری ON و OFF سیزدهم دی ماه 99

   

  آمار معاملات مواد پلیمری ON و OFF سیزدهم دی ماه 99

 • آمار معاملات مواد پلیمری بهین یابی در بورس کالا 26 فروردین 99

  آمار معاملات مواد پلیمری بهین یابی در بورس کالا 26 فروردین 96

   

   پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

   آمار معاملات مواد پلیمری بهین یابی در بورس کالا 26 فروردین 99

  آمار معاملات مواد پلیمری بهین یابی در بورس کالا 26 فروردین 96

   

   

   

  آمار معاملات مواد پلیمری بهین یابی در بورس کالا 26 فروردین 96

   

   

   

  آمار معاملات مواد پلیمری بهین یابی در بورس کالا 26 فروردین 96

   

   

   

  آمار معاملات مواد پلیمری بهین یابی در بورس کالا 26 فروردین 96

   

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی میانگین موزون
   
  بالاترین
   
  عرضه (تن)
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 90,725 93,666 800 2,280 800
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 82,301 86,559 1,716 2,156 1,716
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 84,758 85,769 1,000 1,600 1,000
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 90,035 91,169 3,190 7,414 3,190
  پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 88,164 90,109 1,012 1,474 1,012
  پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 98,556 99,679 286 374 286
  پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند سلف 100,819 102,579 198 484 198
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 109,330 109,330 504 504 504
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 109,330 109,330 504 21 21
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 109,330 109,330 504 147 105
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 109,330 109,330 0 126 126
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 112,519 115,999 1,100 1,496 1,100
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 109,835 110,134 960 1,040 960
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 111,327 113,222 130/5 195/75 130/5
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 111,756 111,979 326/25 435 326/25
  پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی 109,330 109,330 108/75 65/25 65/25
  پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 109,330 109,330 0 43/5 43/5
  پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 113,906 114,219 240 360 240
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 114,340 115,699 960 1,824 960
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 113,767 115,899 990 1,650 990
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 109,330 109,330 720 456 456
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون نقدی 109,330 109,330 154 176 154
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 109,330 109,330 0 120 120
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 109,330 109,330 0 24 24
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی 109,330 109,330 800 840 800
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 109,330 109,330 1,200 1,344 1,176
  پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی 109,330 109,330 198 154 154
  پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 113,863 113,863 140 60 60
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 109,330 109,330 1,100 880 792
  پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم نقدی 109,330 109,330 72 96 72
  پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 109,330 109,330 0 20 20
  پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند نقدی 109,330 109,330 200 20 20
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 114,691 114,691 1,365 924 21
  پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی 165,668 165,789 217/5 239/25 217/5
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 114,691 114,691 435 891/75 435
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 114,691 114,691 1,008 1,272 744
  پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی نقدی 134,198 134,198 168 63 63
  پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 134,198 134,198 0 84 84
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 131,607 131,607 210 84 84
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 131,607 131,607 0 126 126
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 135,688 136,999 420 882 420
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 119,125 119,339 105 147 105
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 127,722 127,722 105 105 105
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 143,425 144,569 110 396 110
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 129,570 129,929 210 252 210
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 136,140 136,140 0 88 88
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 136,140 136,140 220 44 22
  پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 134,397 135,207 220 440 220
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 135,930 137,009 217/5 348 217/5
  پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 138,555 138,999 330 902 330
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 140,147 140,509 110 352 110
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 139,119 139,119 110 110 110
  پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند نقدی 127,722 127,722 90 10 10
  پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 147,400 151,899 500 880 500
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 144,927 145,669 110 462 110
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 127,722 127,722 0 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 127,722 127,722 220 66 66
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 121,699 122,409 40 200 40
  پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 135,799 135,799 0 20/16 20/16
  پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین نقدی (مچینگ) 116,000 116,000 0 22 22
  پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 102,146 102,888 205 225 205
  پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 103,556 106,479 205 245 205
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 110,328 110,328 2,000 1,120 1,060
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 106,451 106,451 1,804 660 594
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 106,451 106,451 0 88 88
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,866 91,779 1,430 2,926 1,430
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 90,646 92,210 2,508 4,961 2,508
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 90,499 90,879 506 1,078 506
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 88,048 88,048 1,507 1,397 1,397
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 88,048 88,048 0 110 110
  پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 86,940 89,209 1,500 3,540 1,500
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 82,776 83,889 1,632 1,872 1,632
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 88,783 90,577 2,310 6,622 2,310
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 81,668 83,555 220 352 220
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 80,767 80,767 1,012 968 968
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز سلف 81,304 81,304 506 440 418
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 81,304 81,304 0 44 44
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 88,804 88,804 2,090 2,068 2,068
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 88,804 88,804 420 42 21
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 91,144 91,579 1,012 1,474 1,012
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی     70 0 0
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 95,578 97,659 1,536 3,120 1,536
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 99,534 102,599 1,000 3,400 1,000
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,413 101,413 60 20 20
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 101,413 101,413 0 320 320
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,413 101,413 3,000 2,100 1,780
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 103,915 104,019 220 308 220
  پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 96,154 96,154 44 22 22
  پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 96,154 96,154 0 22 22
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی 94,858 94,858 384 72 72
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 94,211 94,211 0 990 990
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 94,211 94,211 2,002 1,056 1,012
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 94,211 94,211 1,200 528 504
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 94,211 94,211 1,716 968 792
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 100,988 101,055 220 286 220
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 96,224 97,239 1,500 1,750 1,500
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 94,211 94,211 0 198 198
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 94,211 94,211 1,738 1,804 1,540
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 99,735 101,597 1,500 2,490 1,500
  پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم نقدی 99,761 99,761 1,012 110 110
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 97,818 97,818 1,008 72 72
  پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 97,818 97,818 506 99 99
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 98,253 99,731 4,004 5,016 4,004
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی 97,170 97,170 506 132 132
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 97,170 97,170 2,000 1,460 1,300
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 97,170 97,170 0 600 600
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 97,170 97,170 2,000 980 860
  پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 94,255 94,255 180 40 40
  پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 94,255 94,255 0 60 60
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 100,559 101,019 132 220 132
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 92,631 92,631 2,002 1,122 462
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 94,686 94,686 814 374 374
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 94,429 94,429 1,012 506 330
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 95,199 95,199 2,002 638 242
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف     506 308 0
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 113,811 120,120 506 902 506
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 92,446 93,399 3,014 3,190 3,014
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 95,345 96,019 814 1,012 814
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 92,399 93,159 814 1,144 814
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 92,906 92,906 110 88 88
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 164,831 167,879 120 460 120
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 144,645 147,789 400 590 400
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 137,738 137,738 798 105 105
  استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 126,814 126,814 1,008 315 315
  نمایش 1 تا 124 از 124 ردیف رکورد در صفحه
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ فروردین

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ فروردین

   

  سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ فروردین

  نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال)عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
  پلی بوتادین رابر 1220
  پتروشیمی شازند نقدی   1008 103,168 0 0 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی Z30S
  پتروشیمی مارون نقدی 41,031 110 41,031 110 110 عمده بلند مدت
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3
  پتروشیمی مارون نقدی 40,717 66 40,717 66 66 عمده بلند مدت
  پلی پروپیلن نساجی C30S
  پتروشیمی مارون نقدی 43,347 110 43,347 110 110 عمده بلند مدت
   
  آخرین بروز رسانی: 1396/01/14 - 17:21:57
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ فروردین ماه ۹۶

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ فروردین ماه ۹۶

   

   

  سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ فروردین ماه ۹۶

   

   

   

  نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال)عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
  پتروشیمی شازند نقدی 42,509 1500 42,509 1380 1380 58,662,420 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
  پتروشیمی جم نقدی 39,473 506 39,473 154 99 3,907,827 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 44,421 0 44,421 22 22 977,262 عمده عادی
  پلی استایرن معمولی MP08
  محب پلیمر قم نقدی   100 54,500 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 36,638 0 36,638 99 99 3,627,162 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر تیره 1712
  پتروشیمی تخت جمشید نقدی 86,824 210 86,824 105 105 9,116,520 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 42,509 0 42,509 120 120 5,101,080 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S60
  پتروشیمی بندرامام نقدی 36,284 506 36,284 22 22 798,248 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
  پتروشیمی لاله نقدی   1404 44,421 64/8 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,717 0 40,717 20 20 814,340 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S57
  پتروشیمی آبادان نقدی 38,011 500 38,011 120 120 4,561,320 عمده عادی
  پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 45,543 0 45,543 44 44 2,003,892 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200
  پتروشیمی بندرامام نقدی 44,421 1000 44,421 810 750 33,315,750 عمده عادی
  پلی استایرن معمولی 1551
  پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   800 55,257 0 0 00 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,556 0 34,556 132 132 4,561,392 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی HP552R
  پلی پروپیلن جم نقدی 39,827 440 39,407 682 440 17,523,749 عمده عادی
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
  نوید زرشیمی نقدی 48,920 315 44,473 1113 315 15,409,800 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
  پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,395 1232 41,395 242 198 8,196,210 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035
  پتروشیمی بندرامام نقدی 40,717 3000 40,717 180 120 4,886,040 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر تیره 1500
  پتروشیمی بندرامام نقدی   798 96,066 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک خطی 22501AA
  پتروشیمی جم نقدی 43,293 506 43,293 44 44 1,904,892 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
  پتروشیمی جم سلف 42,509 1133 42,509 1133 1001 42,551,509 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید E6834
  پتروشیمی اروند نقدی 37,320 220 37,320 220 198 7,389,360 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
  پتروشیمی تندگویان نقدی 39,637 1012 39,637 517 297 11,772,189 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 43,293 0 43,293 11 11 476,223 عمده عادی
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
  پتروشیمی قائد بصیر نقدی 74,131 100 74,131 30 30 2,223,930 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 41,395 0 41,395 22 22 910,690 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 43,293 0 43,293 242 242 10,476,906 عمده عادی
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
  نوید زرشیمی نقدی   1008 45,543 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,467 0 38,467 242 242 9,309,014 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
  پتروشیمی لرستان نقدی 40,186 720 40,186 120 120 4,822,320 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
  پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,293 4400 43,293 1628 1540 66,671,219 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی C30S
  پتروشیمی مارون نقدی 42,739 1100 39,407 3762 1100 47,013,208 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
  پتروشیمی تندگویان نقدی 36,638 2002 36,638 462 462 16,926,756 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845
  پتروشیمی تندگویان نقدی   506 38,796 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
  پتروشیمی لرستان نقدی 40,186 720 40,186 96 96 3,857,856 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
  پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,421 3300 44,421 132 88 3,909,048 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S65
  پتروشیمی اروند نقدی 34,556 2024 34,556 1430 946 32,689,975 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
  پتروشیمی تندگویان نقدی 37,772 1518 37,772 781 429 16,204,188 عمده عادی
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
  پتروشیمی قائد بصیر نقدی   20 87,024 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
  پتروشیمی تندگویان نقدی 34,583 2200 34,583 1551 1551 53,638,234 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 41,395 0 41,395 24 24 993,480 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S65
  پتروشیمی آبادان نقدی 34,556 1000 34,556 20 20 691,120 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502
  پتروشیمی بندرامام نقدی   500/5 94,137 20/02 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 44,421 0 44,421 200 200 8,884,200 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
  پتروشیمی تندگویان نقدی 35,653 902 35,653 44 44 1,568,732 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,717 0 40,717 24 24 977,208 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3
  پتروشیمی مارون نقدی 40,717 660 40,717 286 286 11,645,062 عمده عادی
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
  پلی پروپیلن جم نقدی 45,982 110 44,473 242 110 5,058,020 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 40,717 0 40,717 44 44 1,791,548 عمده عادی
  پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
  پلی پروپیلن جم نقدی 45,543 110 45,543 308 44 2,003,892 عمده عادی
  پلی استایرن مقاوم 7240
  پتروشیمی تبریز نقدی 57,964 400 57,964 360 360 20,867,039 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 42,509 0 42,509 132 132 5,611,188 عمده عادی
  پلی استایرن مقاوم 4512
  محب بسپار ایده گستر نقدی   200 54,983 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,772 0 37,772 33 33 1,246,476 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3
  پلیمر کرمانشاه نقدی 40,717 720 40,717 72 72 2,931,624 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R
  نوید زرشیمی نقدی 40,907 756 39,407 1365 756 30,925,314 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی Z30S
  پتروشیمی مارون نقدی 39,505 1496 39,407 1694 1496 59,100,094 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S65
  پتروشیمی بندرامام نقدی 34,556 2992 34,556 1166 1144 39,532,065 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S70
  پتروشیمی بندرامام نقدی   506 38,011 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
  پتروشیمی ایلام نقدی 41,395 1012 41,395 154 110 4,553,450 عمده عادی
  پلی استایرن انبساطی 400
  پتروشیمی تبریز نقدی 52,064 50 51,882 60 50 2,603,190 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 39,407 0 39,407 66 66 2,600,862 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر تیره 1712
  پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 86,824 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
  پتروشیمی مهر نقدی 41,395 1210 41,395 715 671 27,776,045 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190
  پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,421 1232 44,421 198 198 8,795,358 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 34,556 0 34,556 66 66 2,280,696 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید S65
  پتروشیمی اروند نقدی   2000 34,556 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
  پتروشیمی شازند نقدی 43,293 1200 43,293 160 100 4,329,300 عمده عادی
  پلی استایرن انبساطی 200
  پتروشیمی تبریز نقدی 53,393 100 53,393 60 60 3,203,580 عمده عادی
  پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 53,393 0 53,393 40 40 2,135,720 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر تیره 1712
  پتروشیمی بندرامام نقدی   567 86,824 0 0 00 عمده عادی
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 55,257 0 55,257 10 10 552,570 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
  پلیمر کرمانشاه نقدی 41,395 720 41,395 24 24 993,480 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
  پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,133 2500 43,630 3130 2500 110,331,789 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی Z30G
  پتروشیمی مارون نقدی 39,407 1496 39,407 1496 1430 56,352,010 عمده عادی
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
  پتروشیمی تندگویان نقدی 38,467 2002 38,467 1716 1694 65,163,096 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر تیره 1500
  پتروشیمی بندرامام نقدی   380/38 96,066 0 0 00 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی HP552R
  پتروشیمی شازند نقدی 40,293 1000 39,407 2120 1000 40,293,081 عمده عادی
  پلی استایرن انبساطی 300
  پتروشیمی تبریز نقدی 53,463 50 53,393 60 50 2,673,140 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,421 0 44,421 220 220 9,772,620 عمده عادی
  پلی بوتادین رابر 1220
  پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 103,168 0 0 00 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی HP510L
  پلی پروپیلن جم سلف 41,342 1012 39,407 3586 1012 41,837,662 عمده عادی
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
  نوید زرشیمی نقدی 48,920 231 44,473 2226 231 11,300,520 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی SF060
  پتروشیمی پلی نار نقدی 42,622 798 39,407 2709 798 34,012,545 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075
  پتروشیمی بندرامام نقدی 44,548 1000 44,421 1180 1000 44,547,609 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502
  پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 94,137 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02
  پتروشیمی مهاباد نقدی 43,293 720 43,293 48 24 1,039,032 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
  پتروشیمی رجال نقدی 41,822 630 39,407 2604 630 26,347,565 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
  پتروشیمی تبریز نقدی 42,735 500 41,249 1170 500 21,367,259 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 37,320 0 37,320 22 22 821,040 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502
  پتروشیمی بندرامام نقدی   330/33 94,137 0 0 00 عمده عادی
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
  پلی پروپیلن جم نقدی 47,612 440 47,612 22 22 1,047,464 عمده عادی
  پلی استایرن معمولی 1540
  پتروشیمی تبریز نقدی 55,257 400 55,257 70 70 3,867,990 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,473 0 39,473 187 187 7,381,451 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
  پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 45,134 0 0 00 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 41,395 0 41,395 22 22 910,690 عمده عادی
   
  آخرین بروز رسانی: 1396/01/15 - 17:11:54
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸

   

   

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 71,263 0 71,263 22 22
  پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 71,263 88 71,263 66 66
  پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 266,000 50 266,000 50 50
  پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 387,968 135 261,000 340 135
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 121,039 1,199 118,230 1,518 1,199
  پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 111,933 0 0
  پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 111,933 400 111,933 10 10
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 108,575 1,199 108,575 847 748
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 108,575 0 108,575 99 99
  پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی 109,613 150 109,613 80 80
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 113,535 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 115,679 198 115,679 44 22
  پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 136,121 100 111,510 275 100
  پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 134,849 100 111,510 235 100
  پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 103,330 40 103,330 10 10
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 108,294 70 108,294 50 50
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 108,294 0 108,294 20 20
  پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 141,927 60 111,510 260 60
  پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 151,879 100 111,510 300 100
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 119,285 1,600 110,414 2,440 1,600
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 105,448 1,980 105,448 2,244 1,474
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 105,448 0 105,448 264 264
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 95,219 220 93,250 594 220
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 93,250 2,002 93,250 1,617 1,518
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 93,250 506 93,250 506 440
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 93,250 0 93,250 66 66
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 93,250 0 93,250 484 484
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 93,250 506 93,250 374 374
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 93,250 0 93,250 88 88
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 95,834 1,100 93,250 1,716 1,100
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 87,336 400 86,811 460 400
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 91,143 2,000 86,811 2,590 2,000
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 90,662 744 86,441 1,200 744
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 86,441 682 86,441 682 682
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 88,082 600 88,082 540 520
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 88,082 0 88,082 80 80
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 92,005 1,012 92,005 968 946
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 94,197 744 92,005 1,296 744
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 92,005 0 92,005 66 66
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 92,005 0 92,005 440 440
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 92,005 2,000 92,005 1,310 1,250
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 102,902 0 102,902 60 60
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 102,902 3,500 102,902 3,560 3,440
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 95,653 336 92,695 840 336
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 95,969 1,320 92,258 2,530 1,320
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 115,446 220 97,333 528 220
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 98,673 900 92,258 2,050 900
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,033 374 92,258 968 374
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,481 946 92,258 1,914 946
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 107,064 900 92,258 2,750 900
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 96,122 528 88,153 1,488 528
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 92,201 528 88,153 888 528
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 92,435 576 91,647 768 576
  پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 88,590 600 88,590 470 440
  پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 88,590 0 88,590 160 160
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,600 3,102 88,153 6,358 3,102
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 93,181 0 0
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 93,181 220 93,181 66 66
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 120,186 1,518 117,635 2,332 1,518
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 121,644 2,508 119,554 3,454 2,508
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 123,302 2,002 123,302 2,002 2,002
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 179,782 2,002 127,949 2,904 2,002
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 186,659 1,518 131,023 2,860 1,518
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 184,451 2,002 126,124 3,916 2,002
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 132,509 70 132,509 70 70
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 132,509 600 132,509 420 420
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 132,509 0 132,509 30 30
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 116,631 0 116,631 63 63
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 116,631 504 116,631 273 273
  اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 287,000 0 287,000 20 2
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۷ مردادماه ۹۷

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۷ مردادماه ۹۷

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  روش خرید
   
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 58,844 100 58,844 100 100 خاص
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 53,581 100 53,581 100 100 خاص
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 68,885 407 68,885 407 407 بلند مدت
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 74,020 700/7 73,093 980/98 700/7 عادی
  پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 74,554 1,008 74,554 443/52 443/52 عادی
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 54,591 209 54,591 209 209 بلند مدت
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 52,895 418 52,895 418 418 بلند مدت
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 65,786 506 65,786 506 506 بلند مدت
  پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی 178,500 67/5 170,000 180 67/5 عادی
  پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 47,306 110 47,306 110 110 بلند مدت
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 54,916 88 54,916 88 88 بلند مدت
  پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال نقدی 58,660 147 58,660 147 147 بلند مدت
  پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   30 71,479 0 0 عادی
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 56,533 253 56,533 253 253 بلند مدت
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 63,903 110 63,903 110 110 بلند مدت
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 54,462 88 54,462 88 88 بلند مدت
  اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 203,910 22 194,200 365/2 22 عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 53,581 100 53,581 100 100 خاص
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 62,873 308 62,833 330 308 خاص
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 19 آبان ماه

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 19 آبان ماه

   

  آمار معاملات مواد پلیمری

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 19 آبان ماه

   رقابت برای خرید مواد پلیمری در بورس کالا 19 آبان ماه 99


  ➕پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 58 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال 40 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن شیمیایی  ZR230نوید زرشیمی 39 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 17 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی   552R نویدزرشیمی 16.7 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 15.5 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی 552R  پلی پروپیلن جم 14.5 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 14.4 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 12.3 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن شیمیایی    ZH515MA نوید زرشیمی 12 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی 11 درصد رقابت
  ➕پلی استایرن انبساطی 100انتخاب 11.8 درصد رقابت
  ➕پلی استایرن انبساطی نسوز F200 انتخاب 10 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 10 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 9.3 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 9.1 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار 9 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی 552R پلی پروپیلن جم 8 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن شیمیایی   RP340R پلی پروپیلن جم 7.5 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی HP525J پلی پروپیلن جم 5.6 درصد رقابت
  ➕پلی استایرن انبساطی R200 انتخاب 5.3 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی 550J نوید زرشیمی 5.3 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی   1102L  پتروشیمی رجال 4.4 درصد رقابت
  ➕پلی استایرن انبساطی R310 انتخاب 4.2 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی ZH510L نویدزرشیمی 3 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی  RG1102XL رجال 2.5 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی Z30G  مارون 1.7 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن شیمیایی ZR340 نوید زرشیمی 1.2 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی   552R مارون 13 درصد رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجالزیر یک درصد رقابت
  ➕پلی وینیل کلراید E6834 اروند ناچیز نسبت به قیمت پایه رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون ناچیز نسبت به قیمت پایه رقابت
  ➕پلی پروپیلن نساجی HP564S پ پ جم ناچیز نسبت به قیمت پایه رقابت
  ➕پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم ناچیز نسبت به قیمت پایه رقابت

  ◾️◾️مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 آذرماه 99

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 آذرماه 99

   

  آمار معاملات مواد پلیمری

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 آذرماه 99

 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 99.6.17

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 99.6.17

   

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 99.6.17

  به رغم افزایش 7 تا 11 درصدی قیمت ها امروز 428.4 میلیارد تومان محصولات پتروشیمی خریداری شد – 82 درصد عرضه ها معامله شد

 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا دهم آبان ماه 99

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا دهم آبان ماه 99

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا دهم آبان ماه 99

   

 • آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالا + 18 مرداد ماه

  آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالا

 • آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالا + 2 شهریورماه روز بهین یاب

  آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالا

 • آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالا + 28 تیرماه

  آمار معاملات

 • آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالا + 29 تیرماه در روز بهین یاب

  آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالا

 • آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 11 اسفند

  آمار معاملات

 • آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 24 خردادماه

  آمار معاملات

 • آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 5 بهمن

  آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 5 بهمن 1394

 • آمار معاملات مواد پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 6 بهمن

  آمار معاملات مواد پلیمری در روز بهین یاب

 • جدول مقایسه ای آمار معاملات به تفکیک شرکت های عرضه کننده مواد پلیمری هشت ماهه 98 با 99

  مقایسه آمار معاملات به تفکیک شرکت های عرضه کننده مواد پلیمری هشت ماهه 98 با 99

   

  جدول مقایسه ای آمار معاملات به تفکیک شرکت های عرضه کننده مواد پلیمری هشت ماهه 98 با 99

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  مقایسه آمار معاملات به تفکیک شرکت های عرضه کننده مواد پلیمری هشت ماهه 98 با 99

  اول فروردین 98 تا 16 آبان 98

  اول فروردین 99 تا 16 آبان 99

   

   

Go to top