رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام


Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 40

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 10 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 10 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 10 آذرماه 98

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 10 آذرماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداقل خرید
   
  پلی بوتادین رابر 1210S پالت فلزی پتروشیمی شازند 80 146030 انبار کارخانه سلف 16
  پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 902 110633 انبار کارخانه سلف 11
  پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 96 110633 انبار کارخانه نقدی 16
  پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 50 110633 انبار کارخانه نقدی 5
  پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 100483 انبار کارخانه نقدی 5
  پلی استایرن معمولی 32N پالت چوبی توليدی پلاستيک ايسين 80 100483 انبار کارخانه نقدی 16
  پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 140 100483 انبار کارخانه نقدی 5
  پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1001 100483 انبار کارخانه نقدی 11
  پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 80 100483 انبار کارخانه نقدی 10
  پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 100483 انبار کارخانه نقدی 16
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 106708 انبار کارخانه نقدی 22
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 107216 انبار کارخانه نقدی 22
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 107216 انبار کارخانه نقدی 22
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 107216 انبار کارخانه نقدی 22
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 107216 تهران نقدی 10
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 700 107216 تهران نقدی 10
  پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 106680 تهران نقدی 10
  پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 55 93122 انبار کارخانه نقدی 5
  پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 55 101092 انبار کارخانه نقدی 5
  پلی استایرن انبساطی R200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 106680 تهران نقدی 10
  نمایش 1 تا 20 از 20 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 75472 نقدی 377360
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 75472 نقدی 377360
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 506 73208 نقدی 366040
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 75472 نقدی 377360
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 73208 نقدی 366040
  پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 57 78398 نقدی 391990
  پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 308 77782 نقدی 388910
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 756 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 990 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 220 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی SIF010 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی I110 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 900 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 2002 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 506 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 624 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 720 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی F30G پالت چوبی پتروشیمی مارون 44 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی CR380 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 70 100413 نقدی 502065
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 2002 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 96990 نقدی 484950
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 1239 101801 نقدی 509005
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 101801 نقدی 509005
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 101801 سلف 509005
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 2794 101801 نقدی 509005
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1488 101801 نقدی 509005
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 113811 نقدی 569055
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 103347 نقدی 516735
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 113420 نقدی 567100
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 117234 نقدی 586170
  پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 160 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 113420 نقدی 567100
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 119483 نقدی 597415
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 110877 نقدی 554385
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 97968 نقدی 489840
  پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G جامبوبگ پتروشیمی شازند 90 107551 نقدی 537755
  پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 600 113811 نقدی 569055
  نمایش 1 تا 55 از 55 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 858 110921 سلف 554605
  پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 110921 نقدی 554605
  پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 102234 نقدی 511170
  پلی استایرن معمولی 32N پالت چوبی توليدی پلاستيک ايسين 80 102234 نقدی 511170
  پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 180 102234 نقدی 511170
  پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 704 102234 نقدی 511170
  پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 102234 نقدی 511170
  پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 102234 نقدی 511170
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 300 111580 نقدی 557900
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 111580 نقدی 557900
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 111580 نقدی 557900
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 111580 نقدی 557900
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 111580 نقدی 557900
  پلی استایرن انبساطی 526 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 106754 نقدی 533770
  پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 105 95592 نقدی 477960
  پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 105 103629 نقدی 518145
  پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 109357 نقدی 546785
  پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 65 109357 نقدی 546785
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1300 103226 سلف 516130
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 500 103226 نقدی 516130
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 96505 سلف 482525
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1518 84180 نقدی 420900
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 341 84180 نقدی 420900
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 660 84180 نقدی 420900
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 84180 نقدی 420900
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1210 84180 نقدی 420900
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 450 82778 نقدی 413890
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 300 82778 سلف 413890
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 78929 نقدی 394645
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 96 76973 نقدی 384865
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 76973 نقدی 384865
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 80052 نقدی 400260
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 80052 نقدی 400260
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 110 78929 نقدی 394645
  پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 120 83398 نقدی 416990
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 83398 نقدی 416990
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 396 83398 نقدی 416990
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 858 83398 نقدی 416990
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 83398 نقدی 416990
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 94180 نقدی 470900
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83398 نقدی 416990
  پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 132 89843 نقدی 449215
  پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 87887 نقدی 439435
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 88376 نقدی 441880
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 88376 نقدی 441880
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 506 87887 نقدی 439435
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 87887 نقدی 439435
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 92281 نقدی 461405
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 87887 نقدی 439435
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1804 87887 نقدی 439435
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 330 92281 نقدی 461405
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 87887 سلف 439435
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 902 87887 نقدی 439435
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 87887 سلف 439435
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83291 نقدی 416455
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 83291 نقدی 416455
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83779 نقدی 418895
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 96 83291 نقدی 416455
  پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83779 نقدی 418895
  پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83291 نقدی 416455
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 87202 نقدی 436010
  پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83291 نقدی 416455
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 83291 سلف 416455
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 83291 سلف 416455
  پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ پتروشیمی شازند 50 80792 نقدی 403960
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 88766 نقدی 443830
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 88766 نقدی 443830
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 85574 سلف 427870
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 87498 سلف 437490
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 87258 سلف 436290
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 87980 سلف 439900
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 90546 سلف 452730
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 96177 سلف 480885
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 98783 سلف 493915
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 95445 سلف 477225
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 220 98051 سلف 490255
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 92187 سلف 460935
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93897 سلف 469485
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 91454 سلف 457270
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 93164 سلف 465820
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 136862 نقدی 684310
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 120 130016 نقدی 650080
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 130016 سلف 650080
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 1008 132304 نقدی 661520
  استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی پتروشیمی تخت جمشید 630 155236 نقدی 776180

   

   

   

 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 14 مرداد ماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 14 مرداد ماه 98

   

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1100 82613 نقدی 413065
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1012 85168 نقدی 425840
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 902 85168 نقدی 425840
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 85168 نقدی 425840
  پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 90382 سلف 451910
  پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 200 92120 نقدی 460600
  پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 264 87775 نقدی 438875
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 315 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 105 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 100 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 330 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 440 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 330 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی V30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی V30S پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 60 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 88 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 176 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 336 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 984 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه پتروشیمی مارون 88 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی CR380 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 80 116286 نقدی 581430
  پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 110 112605 نقدی 563025
  پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ پلی پروپیلن جم 94 109227 نقدی 546135
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 357 118514 نقدی 592570
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 357 118514 سلف 592570
  پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 176889 نقدی 884445
  پلی پروپیلن فیلم RG3420L پالت چوبی پتروشیمی رجال 198 176889 نقدی 884445
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 399 118514 نقدی 592570
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 147 118514 سلف 592570
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 384 118514 نقدی 592570
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 105 134377 نقدی 671885
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 130696 نقدی 653480
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 127540 نقدی 637700
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 119441 نقدی 597205
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 63 134062 نقدی 670310
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 168 127540 نقدی 637700
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 127540 نقدی 637700
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 127540 نقدی 637700
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130275 نقدی 651375
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 154 127540 نقدی 637700
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127540 نقدی 637700
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127540 نقدی 637700
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون 374 113657 نقدی 568285
   
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 550 139908 سلف 699540
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 250 149041 نقدی 745205
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 149041 نقدی 745205
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 220 124352 سلف 621760
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 110 122303 سلف 611515
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 125231 سلف 626155
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 123181 سلف 615905
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 130209 سلف 651045
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 88 127964 سلف 639820
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 109870 سلف 549350
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 220 109023 سلف 545115
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 109305 سلف 546525
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 107046 سلف 535230
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 103279 نقدی 516395
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 103279 نقدی 516395
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 440 98102 سلف 490510
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 102309 نقدی 511545
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 98102 نقدی 490510
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 98628 نقدی 493140
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 98102 نقدی 490510
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 98102 نقدی 490510
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 102257 سلف 511285
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1342 102257 نقدی 511285
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 102257 سلف 511285
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 107881 نقدی 539405
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1144 102257 نقدی 511285
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 480 102257 نقدی 511285
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 200 102257 سلف 511285
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1518 110997 نقدی 554985
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 110997 نقدی 554985
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1300 99506 نقدی 497530
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 99506 سلف 497530
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 720 99506 نقدی 497530
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 902 99506 نقدی 497530
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 99506 نقدی 497530
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 170 99506 سلف 497530
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 92938 نقدی 464690
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 94468 نقدی 472340
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 90834 نقدی 454170
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 240 92938 نقدی 464690
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 216 92938 نقدی 464690
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 1200 92938 نقدی 464690
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 814 93105 نقدی 465525
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 140 93105 نقدی 465525
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 168 99822 نقدی 499110
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 264 99822 نقدی 499110
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 814 99822 نقدی 499110
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1540 99822 نقدی 499110
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 99822 نقدی 499110
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1342 99822 نقدی 499110
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 113741 نقدی 568705
  پلی استایرن انبساطی R200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 127890 نقدی 639450
  پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 200 127890 نقدی 639450
  پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 120 127890 نقدی 639450
  پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 124147 نقدی 620735
  پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 35 114751 نقدی 573755
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 127890 نقدی 639450
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 127890 نقدی 639450
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 127890 نقدی 639450
  پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 127890 نقدی 639450
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 132953 نقدی 664765
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 124147 نقدی 620735
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 130458 نقدی 652290
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 132953 نقدی 664765
  پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 224 121241 نقدی 606205
  پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 121241 نقدی 606205
  پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 352 118816 نقدی 594080
  پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 121241 نقدی 606205
  پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 121241 نقدی 606205
  پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 129777 نقدی 648885
  پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 704 129777 سلف 648885
  پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 64 307000 سلف 1535000
  پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 120 314000 سلف 1570000
  پلی کربنات W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 48 316000 سلف 1580000
  نمایش 1 تا 74 از 74 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مهرماه 98

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مهرماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 79102 نقدی 395510
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1012 79102 نقدی 395510
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 5000 76729 نقدی 383645
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1518 79102 سلف 395510
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1386 76729 نقدی 383645
  پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2508 83945 نقدی 419725
  پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 81523 سلف 407615
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 315 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 315 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 110 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 120 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 106503 نقدی 532515
  پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 161894 نقدی 809470
  پلی پروپیلن فیلم RG3420L پالت چوبی پتروشیمی رجال 264 161894 نقدی 809470
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 106503 نقدی 532515
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 525 106503 سلف 532515
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 106503 نقدی 532515
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 118217 نقدی 591085
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 315 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 84 107538 نقدی 537690
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 117817 نقدی 589085
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی X30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 110 101050 نقدی 505250
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 121710 نقدی 608550
  پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 198 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 117817 سلف 589085
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 124005 نقدی 620025
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 115223 نقدی 576115
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 102049 نقدی 510245
  پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G جامبوبگ پتروشیمی شازند 80 111766 نقدی 558830
  پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 1200 118217 نقدی 591085
  نمایش 1 تا 43 از 43 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

   اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی کربنات W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 276000 انبار کارخانه سلف 1380000
  پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 274000 شاد آباد سلف 1370000
  پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 40 274000 شاد آباد سلف 1370000
  پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 858 121662 انبار کارخانه سلف 608310
  پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 121662 انبار کارخانه نقدی 608310
  پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 40 121662 انبار کارخانه نقدی 608310
  پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 40 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
  پلی استایرن معمولی 32N پالت چوبی توليدی پلاستيک ايسين 80 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
  پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
  پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 506 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
  پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
  پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 120064 انبار کارخانه نقدی 600320
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 122357 انبار کارخانه نقدی 611785
  پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 45 122357 تهران نقدی 611785
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120 122357 تبریز نقدی 611785
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90 122357 بندر عباس نقدی 611785
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 کیسه توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 122357 بندر عباس نقدی 611785
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105 122357 تهران نقدی 611785
  پلی استایرن انبساطی R310 کیسه توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 75 117515 بندر عباس نقدی 587575
  پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 105381 انبار کارخانه نقدی 526905
  پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 114076 انبار کارخانه نقدی 570380
  پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 117515 انبار کارخانه نقدی 587575
  پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 117515 انبار کارخانه سلف 587575
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1200 104998 انبار کارخانه سلف 524990
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 990 98540 انبار کارخانه نقدی 492700
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 3036 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 792 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 330 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1210 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 407 84274 انبار کارخانه نقدی 421370
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 350 84274 انبار کارخانه نقدی 421370
  پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3000 81425 انبار کارخانه نقدی 407125
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 83421 انبار کارخانه نقدی 417105
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 192 83421 انبار کارخانه نقدی 417105
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 336 81425 انبار کارخانه نقدی 407125
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 81425 انبار کارخانه نقدی 407125
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 83421 انبار کارخانه نقدی 417105
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 264 87492 انبار کارخانه نقدی 437460
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 84682 انبار کارخانه نقدی 423410
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 110 83421 انبار کارخانه نقدی 417105
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 86934 انبار کارخانه نقدی 434670
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 86934 انبار کارخانه نقدی 434670
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 86934 انبار کارخانه نقدی 434670
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 96166 انبار کارخانه سلف 480830
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 92722 انبار کارخانه نقدی 463610
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 93236 انبار کارخانه نقدی 466180
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 97838 انبار کارخانه نقدی 489190
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 92737 انبار کارخانه نقدی 463685
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 97838 تهران نقدی 489190
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 92737 انبار کارخانه نقدی 463685
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 902 92737 انبار کارخانه نقدی 463685
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 92737 انبار کارخانه سلف 463685
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 86749 انبار کارخانه نقدی 433745
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 86749 انبار کارخانه نقدی 433745
  پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 87248 انبار کارخانه نقدی 436240
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 90741 انبار کارخانه نقدی 453705
  پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 86749 انبار کارخانه نقدی 433745
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 86749 انبار کارخانه سلف 433745
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 640 86749 انبار کارخانه سلف 433745
  پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ پتروشیمی شازند 140 84146 انبار کارخانه نقدی 420730
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 93665 انبار کارخانه نقدی 468325
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 93665 تهران نقدی 468325
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 91376 انبار کارخانه سلف 456880
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93412 انبار کارخانه سلف 467060
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93158 انبار کارخانه سلف 465790
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93921 انبار کارخانه سلف 469605
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 96636 انبار کارخانه سلف 483180
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 106199 انبار کارخانه سلف 530995
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 102667 انبار کارخانه سلف 513335
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 105424 انبار کارخانه سلف 527120
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 99222 انبار کارخانه سلف 496110
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 101031 انبار کارخانه سلف 505155
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 100256 انبار کارخانه سلف 501280
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 145913 انبار کارخانه نقدی 729565
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 138926 انبار کارخانه نقدی 694630
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 250 138926 انبار کارخانه نقدی 694630
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 798 136788 انبار کارخانه نقدی 683940
   
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 19 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 19 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 19 آذرماه 98

   

 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 20 آبان ماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 20 آبان ماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 20 آبان ماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2002 75208 نقدی 376040
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 75208 نقدی 376040
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 72952 نقدی 364760
  پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 308 77511 نقدی 387555
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 357 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 154 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1100 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی SIF010 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 120 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی I110 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 160 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 880 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 720 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی F30G پالت چوبی پتروشیمی مارون 88 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی CR380 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 70 98277 نقدی 491385
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 880 94855 نقدی 474275
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 1008 99613 سلف 498065
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 99613 نقدی 498065
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 99613 سلف 498065
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1100 99613 نقدی 498065
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 99613 نقدی 498065
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 888 99613 نقدی 498065
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 111670 نقدی 558350
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 63 101210 نقدی 506050
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 111279 نقدی 556395
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 84 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 115092 نقدی 575460
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 115092 نقدی 575460
  پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 40 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 111279 نقدی 556395
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 117340 نقدی 586700
  پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 108737 سلف 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 108737 نقدی 543685
  پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G جامبوبگ پتروشیمی شازند 90 105475 نقدی 527375
  پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 600 111670 نقدی 558350
  نمایش 1 تا 53 از 53 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 21 آبان ماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 21 آبان ماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 21 آبان ماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 858 109912 سلف 549560
  پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 109912 نقدی 549560
  پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 40 102201 نقدی 511005
  پلی استایرن معمولی 32N پالت چوبی توليدی پلاستيک ايسين 80 102201 نقدی 511005
  پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 180 102201 نقدی 511005
  پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 704 102201 نقدی 511005
  پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 55 100050 نقدی 500250
  پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 102201 نقدی 511005
  پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 102201 نقدی 511005
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 108489 نقدی 542445
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 109005 نقدی 545025
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 109005 نقدی 545025
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 109005 نقدی 545025
  پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 109005 نقدی 545025
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 109005 نقدی 545025
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 700 109005 نقدی 545025
  پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 85 94647 نقدی 473235
  پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 85 102623 نقدی 513115
  پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 108296 نقدی 541480
  پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 60 108296 نقدی 541480
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 550 102313 نقدی 511565
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1300 102313 سلف 511565
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 96073 سلف 480365
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 83567 نقدی 417835
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 506 83567 نقدی 417835
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 83567 نقدی 417835
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 660 83567 نقدی 417835
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 341 83567 نقدی 417835
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1210 83567 نقدی 417835
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 759 82289 نقدی 411445
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 360 78464 نقدی 392320
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 240 78464 نقدی 392320
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 76509 نقدی 382545
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 132 76509 نقدی 382545
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 78464 نقدی 392320
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 79569 نقدی 397845
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 79569 نقدی 397845
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 110 78464 نقدی 392320
  پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 120 83078 نقدی 415390
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 83078 نقدی 415390
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 53 83078 نقدی 415390
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 858 83078 نقدی 415390
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 83078 نقدی 415390
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 300 93759 نقدی 468795
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 300 93759 نقدی 468795
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83078 نقدی 415390
  پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 132 89276 نقدی 446380
  پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 87810 نقدی 439050
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 88299 نقدی 441495
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 88299 نقدی 441495
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 506 87810 نقدی 439050
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 87810 نقدی 439050
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 92200 نقدی 461000
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 87810 نقدی 439050
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1540 87810 نقدی 439050
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 330 92200 نقدی 461000
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 87810 سلف 439050
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 902 87810 نقدی 439050
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 87810 سلف 439050
  پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 84535 نقدی 422675
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 82580 نقدی 412900
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 83068 نقدی 415340
  پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83068 نقدی 415340
  پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 82580 نقدی 412900
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 86001 نقدی 430005
  پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 82580 نقدی 412900
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 82580 سلف 412900
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 82580 سلف 412900
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 88688 نقدی 443440
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 88688 نقدی 443440
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 85546 سلف 427730
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 87470 سلف 437350
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 616 87230 سلف 436150
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 90517 سلف 452585
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 96147 سلف 480735
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 98752 سلف 493760
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 95414 سلف 477070
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 92158 سلف 460790
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93867 سلف 469335
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 88 91425 سلف 457125
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 88 93134 سلف 465670
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 135351 نقدی 676755
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 120 128508 نقدی 642540
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 128508 سلف 642540
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 798 132262 نقدی 661310
  نمایش 1 تا 85 از 85 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مردادماه 98

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مردادماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 126553 نقدی 632765
  پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 118936 نقدی 594680
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 984 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 312 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 336 118644 نقدی 593220
  پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 117083 نقدی 585415
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127680 نقدی 638400
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127680 نقدی 638400
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130418 نقدی 652090
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 127680 نقدی 638400
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 134524 نقدی 672620
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 89354 نقدی 446770
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 110627 نقدی 553135
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 330 98510 نقدی 492550
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 506 96946 سلف 484730
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 200 100473 سلف 502365
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 170 98510 سلف 492550
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 107960 سلف 539800
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 98510 سلف 492550
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1300 98510 نقدی 492550
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 100473 سلف 502365
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1200 100473 سلف 502365
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 693 139795 نقدی 698975
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1012 85648 نقدی 428240
  پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 90891 سلف 454455
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 101158 نقدی 505790
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 97472 نقدی 487360
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 96946 نقدی 484730
  پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 118936 نقدی 594680
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 96946 نقدی 484730
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 96946 نقدی 484730
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1342 100473 نقدی 502365
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 101478 نقدی 507390
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن نساجی V30S پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 60 112728 نقدی 563640
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 720 91460 نقدی 457300
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 127680 نقدی 638400
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 216 91460 نقدی 457300
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 240 91460 نقدی 457300
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 504 100473 نقدی 502365
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 100473 نقدی 502365
  پلی پروپیلن فیلم RG3420L پالت چوبی پتروشیمی رجال 198 177083 نقدی 885415
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1342 98852 نقدی 494260
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 399 118644 نقدی 593220
  پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 704 126553 سلف 632765
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 118644 سلف 593220
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 85648 نقدی 428240
  پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 352 118936 نقدی 594680
  پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 50 116420 نقدی 582100
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 119572 نقدی 597860
  پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 126331 سلف 631655
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 168 127680 نقدی 638400
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 127680 نقدی 638400
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 130839 نقدی 654195
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 134524 نقدی 672620
  پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 126331 نقدی 631655
  پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 122616 نقدی 613080
  پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 113290 نقدی 566450
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 814 91588 نقدی 457940
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 140 91588 نقدی 457940
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 96946 سلف 484730
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 250 145256 نقدی 726280
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 92928 نقدی 464640
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 98510 نقدی 492550
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 600 98510 نقدی 492550
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 120 98852 نقدی 494260
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 98852 نقدی 494260
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 107960 نقدی 539800
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 91460 نقدی 457300
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 125195 سلف 625975
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 122075 سلف 610375
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 120222 سلف 601110
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 118175 سلف 590875
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1166 100473 نقدی 502365
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 101478 نقدی 507390
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 105999 نقدی 529995
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 126073 سلف 630365
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 176 119345 سلف 596725
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 131411 نقدی 657055
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 110 117297 سلف 586485
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 128933 نقدی 644665
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 112728 نقدی 563640
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 103263 سلف 516315
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 101306 سلف 506530
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 103542 سلف 517710
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 107084 سلف 535420
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 104101 سلف 520505
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1210 85648 نقدی 428240
  پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 90 297000 سلف 1485000
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 83079 نقدی 415395
  پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 120 304000 سلف 1520000
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 118644 نقدی 593220
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 118644 سلف 593220
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 220 112728 نقدی 563640
  پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 264 88270 نقدی 441350
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 814 98852 نقدی 494260
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 902 98510 نقدی 492550
  پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه پتروشیمی مارون 88 112728 نقدی 563640
  پلی کربنات W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 48 306000 سلف 1530000
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 264 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 112728 نقدی 563640
  پلی وینیل کلراید E7244 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 88270 سلف 441350
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 168 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 112728 نقدی 563640
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1364 98852 نقدی 494260
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 420 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 88 112728 نقدی 563640
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 374 113781 نقدی 568905
  پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 594 112728 نقدی 563640
  نمایش 1 تا 111 از 111 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مهرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مهرماه 98

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مهرماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 77301 انبار کارخانه نقدی 386505
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2002 77301 انبار کارخانه سلف 386505
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1012 74982 انبار کارخانه نقدی 374910
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1518 77301 انبار کارخانه نقدی 386505
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 3000 74982 انبار کارخانه نقدی 374910
  پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 79667 انبار کارخانه سلف 398335
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 315 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 110 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 220 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 110 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی SIF010 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 130 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 660 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 900 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پتروشیمی شازند 50 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی CR380 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 70 103260 انبار کارخانه نقدی 516300
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 660 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 660 99804 انبار کارخانه نقدی 499020
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 105193 انبار کارخانه نقدی 525965
  پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 160001 انبار کارخانه نقدی 800005
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 105193 انبار کارخانه نقدی 525965
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 630 105193 انبار کارخانه سلف 525965
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 105193 انبار کارخانه نقدی 525965
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 126 116789 انبار کارخانه نقدی 583945
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 189 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 106222 انبار کارخانه نقدی 531110
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 116394 انبار کارخانه نقدی 581970
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 168 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 120245 انبار کارخانه نقدی 601225
  پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 116394 انبار کارخانه نقدی 581970
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 122517 انبار کارخانه نقدی 612585
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 113826 انبار کارخانه نقدی 569130
  پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G جامبوبگ پتروشیمی شازند 90 110411 انبار کارخانه نقدی 552055
  پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 500 116789 انبار کارخانه نقدی 583945
  نمایش 1 تا 49 از 49 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 23 مهرماه 98

   

   

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 23 مهرماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  آلیاژ پلی کربنات ABS پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 40 298000 انبار کارخانه سلف 1490000
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 798 131855 انبار کارخانه نقدی 659275
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 250 136969 انبار کارخانه سلف 684845
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 120 136969 انبار کارخانه نقدی 684845
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 143881 انبار کارخانه نقدی 719405
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 97094 انبار کارخانه سلف 485470
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 96084 انبار کارخانه سلف 480420
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 102142 انبار کارخانه سلف 510710
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 99449 تهران سلف 497245
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 88 102899 انبار کارخانه سلف 514495
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 94221 انبار کارخانه سلف 471105
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 91550 انبار کارخانه سلف 457750
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 90799 انبار کارخانه سلف 453995
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 91050 انبار کارخانه سلف 455250
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 89047 انبار کارخانه سلف 445235
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 91780 انبار کارخانه نقدی 458900
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 91780 تهران نقدی 458900
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 640 85539 انبار کارخانه سلف 427695
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 85539 انبار کارخانه سلف 427695
  پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 85539 انبار کارخانه نقدی 427695
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 89489 انبار کارخانه نقدی 447445
  پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 86033 انبار کارخانه نقدی 430165
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 85539 انبار کارخانه نقدی 427695
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 86033 انبار کارخانه نقدی 430165
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 85539 انبار کارخانه نقدی 427695
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 85539 انبار کارخانه نقدی 427695
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 90871 انبار کارخانه سلف 454355
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 902 90871 انبار کارخانه نقدی 454355
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 90871 انبار کارخانه سلف 454355
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 330 95869 تهران نقدی 479345
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1452 90871 انبار کارخانه نقدی 454355
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 95869 انبار کارخانه نقدی 479345
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 90871 انبار کارخانه نقدی 454355
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 192 91365 انبار کارخانه نقدی 456825
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 90560 انبار کارخانه نقدی 452800
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 97819 انبار کارخانه سلف 489095
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 85425 انبار کارخانه نقدی 427125
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 کیسه پتروشیمی بندرامام 500 85425 انبار کارخانه نقدی 427125
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 85425 انبار کارخانه نقدی 427125
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 858 85425 انبار کارخانه نقدی 427125
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 110 81949 انبار کارخانه نقدی 409745
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 83173 انبار کارخانه نقدی 415865
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 264 83173 انبار کارخانه نقدی 415865
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 81949 انبار کارخانه نقدی 409745
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 79974 انبار کارخانه نقدی 399870
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 168 79974 انبار کارخانه نقدی 399870
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 81949 انبار کارخانه نقدی 409745
  پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 79974 انبار کارخانه نقدی 399870
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 700 84373 انبار کارخانه نقدی 421865
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 990 86610 انبار کارخانه نقدی 433050
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 86610 انبار کارخانه نقدی 433050
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 86610 انبار کارخانه نقدی 433050
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 86610 انبار کارخانه نقدی 433050
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1012 86610 انبار کارخانه نقدی 433050
  پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 220 91548 انبار کارخانه نقدی 457740
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 990 100235 انبار کارخانه سلف 501175
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1200 106410 انبار کارخانه نقدی 532050
  پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 116277 انبار کارخانه سلف 581385
  پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 80 116277 انبار کارخانه نقدی 581385
  پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 112874 انبار کارخانه نقدی 564370
  پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 104271 انبار کارخانه نقدی 521355
  پلی استایرن انبساطی R310 کیسه توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 40 116277 بندر عباس نقدی 581385
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 121068 تهران نقدی 605340
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 121068 تبریز نقدی 605340
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 121068 تبریز نقدی 605340
  پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 121068 تهران نقدی 605340
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 121068 انبار کارخانه نقدی 605340
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 118799 انبار کارخانه نقدی 593995
  پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 109149 انبار کارخانه نقدی 545745
  پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 109149 انبار کارخانه نقدی 545745
  پلی استایرن معمولی 1460-FG پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 33 106852 انبار کارخانه نقدی 534260
  پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 506 109149 انبار کارخانه نقدی 545745
  پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 109149 انبار کارخانه نقدی 545745
  پلی استایرن معمولی 32N پالت چوبی توليدی پلاستيک ايسين 80 109149 انبار کارخانه نقدی 545745
  پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 109149 انبار کارخانه نقدی 545745
  پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 50 118502 انبار کارخانه نقدی 592510
  پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 118502 انبار کارخانه نقدی 592510
  پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 858 118502 انبار کارخانه سلف 592510
  پلی کربنات 0407UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 274000 شاد آباد سلف 1370000
  پلی کربنات 0710UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 274000 شاد آباد سلف 1370000
  پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 274000 شاد آباد سلف 1370000
  پلی کربنات W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 276000 انبار کارخانه سلف 1380000
   
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 25 تیرماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 25 تیرماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 504 140871 سلف 704355
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 153855 نقدی 769275
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 153855 نقدی 769275
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 142950 سلف 714750
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 140731 سلف 703655
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 148338 سلف 741690
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 144957 سلف 724785
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 136701 سلف 683505
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 660 133458 سلف 667290
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 132850 سلف 664250
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 130418 سلف 652090
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 106307 نقدی 531535
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 106307 نقدی 531535
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 440 101100 نقدی 505500
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 1200 105361 نقدی 526805
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 101100 نقدی 505500
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 101100 نقدی 505500
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 101100 نقدی 505500
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1100 105254 نقدی 526270
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 111043 نقدی 555215
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1056 105254 نقدی 526270
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 220 111043 نقدی 555215
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 1200 105254 نقدی 526270
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 106916 نقدی 534580
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 2024 113360 نقدی 566800
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 250 113360 نقدی 566800
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 300 113360 نقدی 566800
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3000 102229 نقدی 511145
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 170 102229 نقدی 511145
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 660 102229 نقدی 511145
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 102229 نقدی 511145
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 1200 102229 نقدی 511145
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 95072 نقدی 475360
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 96659 نقدی 483295
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2024 99719 نقدی 498595
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 440 92942 نقدی 464710
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 92942 نقدی 464710
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 95072 نقدی 475360
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 1200 95072 نقدی 475360
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 950 95265 سلف 476325
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1364 102655 نقدی 513275
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 102655 نقدی 513275
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 102655 نقدی 513275
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 102655 نقدی 513275
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1518 102655 نقدی 513275
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 102655 نقدی 513275
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2002 116162 نقدی 580810
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1600 123319 نقدی 616595
  پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 120 133203 نقدی 666015
  پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 80 133203 نقدی 666015
  پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 129360 نقدی 646800
  پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 119686 نقدی 598430
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 138313 نقدی 691565
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 129360 نقدی 646800
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 135751 نقدی 678755
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 80 138313 نقدی 691565
  پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 224 127587 نقدی 637935
  پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 127587 نقدی 637935
  پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 50 124942 نقدی 624710
  پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 121208 نقدی 606040
  پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 150 127587 نقدی 637935
  پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 127587 نقدی 637935
  پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 135013 سلف 675065
  پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 120 305000 سلف 1525000
  پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 80 312000 سلف 1560000
  پلی کربنات W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 40 316000 سلف 1580000
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 27 آبان ماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 27 آبان ماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2816 76715 سلف 383575
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1408 76715 نقدی 383575
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1800 74414 نقدی 372070
  پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 396 79063 نقدی 395315
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 504 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 143 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 990 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 264 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 506 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 720 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی F30G پالت چوبی پتروشیمی مارون 88 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 504 100181 سلف 500905
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 100181 نقدی 500905
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 100181 سلف 500905
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 100181 نقدی 500905
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 100181 نقدی 500905
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 100181 نقدی 500905
  پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 114276 نقدی 571380
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 112306 نقدی 561530
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 315 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 111913 نقدی 559565
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 210 115457 نقدی 577285
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 115753 نقدی 578765
  پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 110 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 111913 نقدی 559565
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 111913 نقدی 559565
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 118017 نقدی 590085
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 109353 نقدی 546765
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 96355 نقدی 481775
  پلی پروپیلن شیمیایی C30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 770 95370 نقدی 476850
  پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G جامبوبگ پتروشیمی شازند 90 106072 نقدی 530360
  پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 600 112306 نقدی 561530
  نمایش 1 تا 51 از 51 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 29 مهرماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 29 مهرماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 76960 نقدی 384800
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2002 76960 سلف 384800
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 792 74651 نقدی 373255
  پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1518 76960 نقدی 384800
  پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2000 74651 نقدی 373255
  پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 79316 سلف 396580
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 99364 نقدی 496820
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 99364 نقدی 496820
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 99364