رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 40

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 44 76651 نقدی 383255
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 76651 نقدی 383255
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 76651 نقدی 383255
  پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 88 81344 نقدی 406720
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 70220 نقدی 351100
  پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 کیسه پتروشیمی مارون 110 101345 نقدی 506725
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF -ZB440L درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 114786 نقدی 573930
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 117626 نقدی 588130
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 36 114786 نقدی 573930
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 50 114786 نقدی 573930
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه 98

   

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 108418 نقدی 542090
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 87731 نقدی 438655
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 85838 نقدی 429190
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 79605 نقدی 398025
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 89555 نقدی 447775
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 54728 نقدی 273640
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 93626 نقدی 468130
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 81806 نقدی 409030
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 92031 نقدی 460155
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 66 97093 نقدی 485465
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 81806 نقدی 409030
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 92031 نقدی 460155
  پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 92951 نقدی 464755
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 120 90306 سلف 451530
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 81767 سلف 408835
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 92670 سلف 463350
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 92670 سلف 463350
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 160 97657 سلف 488285
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 31 تیرماه

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 31 تیرماه

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 100 78624 نقدی 393120
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 572 78624 نقدی 393120
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF -ZB440L درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 116507 نقدی 582535
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 119390 نقدی 596950

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 7 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 7 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی شازند 80 102749 نقدی 513745
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 118453 نقدی 592265
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF -ZB440L درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 115592 نقدی 577960
  پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 20 102056 نقدی 510280
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 300 70713 نقدی 353565
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 308 77189 نقدی 385945
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 68613 نقدی 343065
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 8 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 8 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 کیسه پتروشیمی شازند 20 109227 نقدی 546135
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 82325 نقدی 411625
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 73178 نقدی 365890
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 88348 نقدی 441740
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 86441 نقدی 432205
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 484 90805 نقدی 454025
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 94903 نقدی 474515
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 110 57102 نقدی 285510
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 88 98580 نقدی 492900
  پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 94375 نقدی 471875
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 95929 سلف 479645
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 95929 سلف 479645
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 140 95929 سلف 479645
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 86981 سلف 434905
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 200 104249 سلف 521245
  نمایش 1 تا 15 از 15 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + یکم مرداد ماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + یکم مرداد ماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 70 123043 سلف 615215
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 106325 سلف 531625
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 140 106325 سلف 531625
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 160 103332 سلف 516660
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 103332 سلف 516660
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 103332 سلف 516660
  پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 95558 نقدی 477790
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 84099 نقدی 420495
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 180 94611 سلف 473055
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 96134 نقدی 480670
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 286 91787 نقدی 458935
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 89652 نقدی 448260
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 92291 نقدی 461455
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 180 110091 نقدی 550455
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 300 72027 نقدی 360135
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱ تیر ماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱ تیر ماه ۹۸

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 700 37735 نقدی 188675
  پلی اتیلن سنگین PEWAX جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 200 53322 نقدی 266610
  پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 65448 نقدی 327240
  پلی اتیلن سبک کلوخه فله پتروشیمی امیرکبیر 15 47992 نقدی 239960
  پلی اتیلن سبک ضایعاتی جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 75 28962 نقدی 144810
  پلی اتیلن سبک خطی(پودر) - OFF درجه1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 15 62390 نقدی 311950
  پلی اتیلن سبک پودر OFF درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 45 62751 نقدی 313755
  پلی اتیلن سبک PEWAX بشکه پتروشیمی امیرکبیر 25 46339 نقدی 231695
  پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 35587 سلف 177935
  پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 80 71173 سلف 355865
  پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 81341 سلف 406705

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۰ تیرماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 100 67791 نقدی 338955
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 110 76265 نقدی 381325

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۱ تیرماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۱ تیرماه ۹۸

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 330 102968 نقدی 514840
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 396 81916 نقدی 409580
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 83753 نقدی 418765
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 132 86012 نقدی 430060
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 85 90382 نقدی 451910
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 95089 نقدی 475445
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 400 87985 نقدی 439925
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 87986 نقدی 439930
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 108068 سلف 540340
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 119243 سلف 596215
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – 0150 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 8 112393 نقدی 561965
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۳ خردادماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۳ خردادماه ۹۸

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 40 44572 نقدی 222860
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 40520 نقدی 202600
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 88 72936 نقدی 364680
  پلی وینیل کلراید OFF - E7044 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 22 75765 نقدی 378825
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 75169 نقدی 375845
  پلی پروپیلن نساجی OFF - F30G درجه 1 کیسه پتروشیمی مارون 110 108910 نقدی 544550
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 121957 نقدی 609785
  پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 28 104767 نقدی 523835
  پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 6 68540 نقدی 342700
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 116396 نقدی 581980
  پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1100 110849 نقدی 554245
  پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی شازند 30 79161 نقدی 395805
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 93065 نقدی 465325
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 242 91228 نقدی 456140
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 5030SA درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 5 80319 نقدی 401595
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 94874 نقدی 474370
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 242 99168 نقدی 495840
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 91074 نقدی 455370
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 100 55656 نقدی 278280
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 80791 نقدی 403955
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 90890 نقدی 454450
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 90 111967 سلف 559835
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 54307 سلف 271535
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 101825 سلف 509125
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 30 115402 سلف 577010
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 115402 سلف 577010
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 108570 سلف 542850
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 123046 سلف 615230

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۷ تیرماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۷ تیرماه ۹۸

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 46936 نقدی 234680
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 360 68271 نقدی 341355
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 76805 نقدی 384025
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 594 76805 نقدی 384025
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 36 115050 نقدی 575250
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۹ خردادماه ۹۸

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۹ خردادماه ۹۸

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  عرضه کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 فله پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 200 72380 انبار کارخانه سلف 361900
  پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 فله پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 100 21714 انبار کارخانه سلف 108570
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ خردادماه ۹۸

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ خردادماه ۹۸

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 220 72488 نقدی 362440
  پلی وینیل کلراید OFF - E7044 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 22 75299 نقدی 376495
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 74707 نقدی 373535

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۱ خردادماه ۹۸

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۱ خردادماه ۹۸

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 700 36244 نقدی 181220
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 110 90648 نقدی 453240
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 240 90917 نقدی 454585
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 55560 نقدی 277800
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 400 86626 نقدی 433130
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 132 86627 نقدی 433135
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 66 91391 نقدی 456955
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 77001 نقدی 385005
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 86626 نقدی 433130
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 180 120471 سلف 602355

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت ماه

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 38633 نقدی 193165
  پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 50 54903 نقدی 274515
  پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1 87112 نقدی 435560
  پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 98001 نقدی 490005
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1 76272 نقدی 381360
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 3 85806 نقدی 429030
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 15 69338 نقدی 346690
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 594 78005 نقدی 390025
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی جم 15 78005 نقدی 390025
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2 78005 نقدی 390025
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 20 75571 نقدی 377855
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی جم 2 85018 نقدی 425090
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 396 85018 نقدی 425090
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1 56159 نقدی 280795
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 330 84059 نقدی 420295
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 48497 سلف 242485
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 103062 سلف 515310
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 103062 سلف 515310
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 53161 سلف 265805
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 99677 سلف 498385
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 112967 سلف 56483

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۷ خردادماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۷ خردادماه ۹۸

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 40 46120 نقدی 230600
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 100 67084 نقدی 335420
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 110 75470 نقدی 377350
  پلی وینیل کلراید OFF - E7044 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 22 78395 نقدی 391975
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 66 77777 نقدی 388885
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 120584 نقدی 602920
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۸ خردادماه ۹۸

   

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۸ خردادماه ۹۸

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 40 46120 نقدی 230600
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 100 67084 نقدی 335420
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 110 75470 نقدی 377350
  پلی وینیل کلراید OFF - E7044 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 22 78395 نقدی 391975
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 66 77777 نقدی 388885
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 120584 نقدی 602920
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۳ تیرماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۳ تیرماه ۹۸

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 100 67791 نقدی 338955
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 80 76265 نقدی 381325
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 40 76265 نقدی 381325
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 119887 نقدی 599435
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

   

   

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

   

  نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
  استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی تخت جمشید 55 23,000 نقدی 69000 عمده عادی
  استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی تخت جمشید 48 40,000 نقدی 120000 عمده عادی
                 
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 17,225 نقدی 20670 عمده عادی
  پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 34,282 نقدی 102846 عمده عادی
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 180 36,915 نقدی 110745 عمده عادی
                 
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 66 30,441 نقدی 36529 عمده عادی
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 286 28,186 نقدی 33823 عمده عادی
  پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 40 20,723 نقدی 62169 عمده عادی
  آخرین بروز رسانی: 1396/03/29 - 17:51:10

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۴ تیرماه ۹۸

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۴ تیرماه ۹۸

   

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی استایرن انبساطی SUPER FINE سایر پتروشیمی تبریز 55 59159 نقدی 295795
  پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 70991 نقدی 354955
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 81916 نقدی 409580
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 176 86012 نقدی 430060
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 80340 نقدی 401700
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 61406 نقدی 307030
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 40 89318 نقدی 446590
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 90 100483 نقدی 502415
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 95089 نقدی 475445
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 25 53769 نقدی 268845
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 78209 نقدی 391045
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 85 87985 نقدی 439925
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 50 87986 نقدی 439930
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 78209 نقدی 391045
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 87986 نقدی 439930
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 53320 نقدی 266600
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 50 77556 نقدی 387780
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 52450 سلف 262250
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 56114 سلف 280570
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 119243 سلف 596215
  استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 40 95002 نقدی 475010
  استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 30 123765 نقدی 618825
Go to top