رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام


Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 40

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 10 آذر ماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 10 آذر ماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 10 آذر ماه 98

   

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداقل خرید
   
  پلی اتیلن سنگین OFF - PEWAX درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی جم 60 31092 انبار کارخانه نقدی 20
  پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 10 57601 انبار کارخانه نقدی 1
  پلی استایرن انبساطی OVERSIZE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 11 96002 انبار کارخانه نقدی 1
  پلی استایرن انبساطی OVERSIZE جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 96002 تهران نقدی 10
  پلی استایرن انبساطی SUPER FINE سایر پتروشیمی تبریز 40 48001 انبار کارخانه نقدی 10
  پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 12 90435 انبار کارخانه نقدی 2
  پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 184 99570 انبار کارخانه نقدی 2
  پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 40 88506 انبار کارخانه نقدی 10
  پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 3 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 50 60848 انبار کارخانه نقدی 10
  نمایش 1 تا 9 از 9 ردیف
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 11 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 11 آذرماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 11 آذرماه 98

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 13 آبان 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 13 آبان 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 13 آبان

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 40 41510 نقدی 207550
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 60 60378 نقدی 301890
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 500 67925 نقدی 339625
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 88 67925 نقدی 339625
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 40 67925 نقدی 339625
  پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 17 62226 نقدی 311130
  پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 22 70004 نقدی 350020
  پلی وینیل کلراید OFF - E7044 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 9 70558 نقدی 352790
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 36 62226 نقدی 311130
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 37 70004 نقدی 350020
  پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 50 87291 نقدی 436455
  پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 200 95917 نقدی 479585
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 102430 نقدی 512150
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 36 99789 نقدی 498945
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 200 99789 نقدی 498945
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 80 99789 نقدی 498945
  نمایش 1 تا 16 از 16 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 15 77204 نقدی 386020
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 7 80163 نقدی 400815
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 22 67344 نقدی 336720
  پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 17 74500 نقدی 372500
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 61578 نقدی 307890
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 69276 نقدی 346380
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 3 72740 نقدی 363700
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 66718 نقدی 333590
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 15 66718 نقدی 333590
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 506 75058 نقدی 375290
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 154 75058 نقدی 375290
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 45869 نقدی 229345
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 66718 نقدی 333590
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 51799 نقدی 258995
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 50 75344 نقدی 376720
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LP0470KJ درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 44 71874 نقدی 359370
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 3020F9 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 168 79098 نقدی 395490
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 50 48337 نقدی 241685
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 15 70309 نقدی 351545
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 400 79098 نقدی 395490
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 288 79098 نقدی 395490
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 48338 نقدی 241690
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 70309 نقدی 351545
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 79098 نقدی 395490
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 70309 نقدی 351545
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 79098 نقدی 395490
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 60 66632 نقدی 333160
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 500 72437 سلف 362185
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 72437 سلف 362185
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 74169 سلف 370845
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 200 74169 سلف 370845
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 150 74169 سلف 370845
  اکریلونیتریل بوتادین استایرنOFF–SV0157W2901درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 7 123176 نقدی 615880
  استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 22 46306 نقدی 231530
  استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 33 59537 نقدی 297685
  استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 22 119074 نقدی 595370
  نمایش 1 تا 36 از 36 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 44 76651 نقدی 383255
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 76651 نقدی 383255
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 76651 نقدی 383255
  پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 88 81344 نقدی 406720
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 70220 نقدی 351100
  پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 کیسه پتروشیمی مارون 110 101345 نقدی 506725
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF -ZB440L درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 114786 نقدی 573930
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 117626 نقدی 588130
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 36 114786 نقدی 573930
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 50 114786 نقدی 573930
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه 98

   

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 108418 نقدی 542090
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 87731 نقدی 438655
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 85838 نقدی 429190
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 79605 نقدی 398025
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 89555 نقدی 447775
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 54728 نقدی 273640
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 93626 نقدی 468130
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 81806 نقدی 409030
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 92031 نقدی 460155
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 66 97093 نقدی 485465
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 81806 نقدی 409030
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 92031 نقدی 460155
  پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 92951 نقدی 464755
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 120 90306 سلف 451530
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 81767 سلف 408835
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 92670 سلف 463350
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 92670 سلف 463350
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 160 97657 سلف 488285
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی کربنات - OFF درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی خوزستان 100 213600 انبار کارخانه نقدی 1068000
  پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 154 88686 انبار کارخانه نقدی 443430
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 154 79857 انبار کارخانه نقدی 399285
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 15 44784 انبار کارخانه نقدی 223920
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 35 73282 انبار کارخانه نقدی 366410
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 19 73282 انبار کارخانه نقدی 366410
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 78241 انبار کارخانه نقدی 391205
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 15 47813 انبار کارخانه نقدی 239065
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 83463 انبار کارخانه نقدی 417315
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 15 74189 انبار کارخانه نقدی 370945
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 74189 انبار کارخانه نقدی 370945
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 7 69399 انبار کارخانه نقدی 346995
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 132 78074 انبار کارخانه نقدی 390370
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 500 77309 انبار کارخانه سلف 386545
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 140 77309 انبار کارخانه سلف 386545
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 69869 انبار کارخانه سلف 349345
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 120 79184 انبار کارخانه سلف 395920
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 500 79184 انبار کارخانه سلف 395920
  استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 11 41036 انبار کارخانه نقدی 205180
  استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 11 123109 انبار کارخانه نقدی 615545
  نمایش 1 تا 20 از 20 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 19 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 19 آذرماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 19 آذرماه 98

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 20 آبان ماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 20 آبان ماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 20 آبان ماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 60166 نقدی 300830
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 99 67687 نقدی 338435
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 110 67687 نقدی 338435
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 60 67687 نقدی 338435
  پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 35 63850 نقدی 319250
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 69760 نقدی 348800
  پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 120 85370 نقدی 426850
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 100503 نقدی 502515
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 36 97863 نقدی 489315
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 97863 نقدی 489315
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP210G درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 40 97863 نقدی 489315
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 100 100151 نقدی 500755
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 180 97863 نقدی 489315
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 21 آبان ماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 21 آبان ماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 21 آبان ماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 74146 سلف 370730
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 74146 سلف 370730
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 180 74146 سلف 370730
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 65423 سلف 327115
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 34892 سلف 174460
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 300 72414 سلف 362070
  پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 79819 نقدی 399095
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 79029 نقدی 395145
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 44 70248 نقدی 351240
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 پالت چوبی پتروشیمی لاله 66 48296 نقدی 241480
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LP0470KJ درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 17 71421 نقدی 357105
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 74770 نقدی 373850
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 198 66462 نقدی 332310
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 396 68858 نقدی 344290
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 6 66854 نقدی 334270
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 22 مهرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 22 مهرماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 120 61841 انبار کارخانه نقدی 309205
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 308 69571 انبار کارخانه نقدی 347855
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 80 63734 انبار کارخانه نقدی 318670
  پلی وینیل کلراید OFF - E6644 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 17 72623 انبار کارخانه نقدی 363115
  پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 110 89824 انبار کارخانه نقدی 449120
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 105110 انبار کارخانه نقدی 525550
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 36 102443 انبار کارخانه نقدی 512215
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP210G درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی شازند 60 91061 انبار کارخانه نقدی 455305
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP210G درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 80 102443 انبار کارخانه نقدی 512215
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 23 مهرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 23 مهرماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 3 87319 انبار کارخانه نقدی 436595
  پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 19 90212 انبار کارخانه نقدی 451060
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی مهر 165 77949 انبار کارخانه نقدی 389745
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 374 77949 انبار کارخانه نقدی 389745
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 71977 انبار کارخانه نقدی 359885
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 240 76882 انبار کارخانه نقدی 384410
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 72448 انبار کارخانه نقدی 362240
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 144 81784 انبار کارخانه نقدی 408920
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 168 86282 انبار کارخانه نقدی 431410
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 384 81784 انبار کارخانه نقدی 408920
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 72697 انبار کارخانه نقدی 363485
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 88 86282 انبار کارخانه نقدی 431410
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 140 75377 انبار کارخانه سلف 376885
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 500 75377 انبار کارخانه سلف 376885
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 300 77179 انبار کارخانه سلف 385895
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 77179 انبار کارخانه سلف 385895
  اکریلونیتریل بوتادین استایرنOFF–SV0157W2901درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 23 129493 انبار کارخانه نقدی 647465
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – 0150 درجه 3 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 3 75333 انبار کارخانه نقدی 376665
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – 0150 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 4 123272 انبار کارخانه نقدی 616360
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 27 آبان ماه 98

   

   

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 506 69044 نقدی 345220
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 40 69044 نقدی 345220
  پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 60 63250 نقدی 316250
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 110 71157 نقدی 355785
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 101075 نقدی 505375
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 98418 نقدی 492090
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP210G درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 40 98418 نقدی 492090
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی مارون 84 98418 نقدی 492090
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 100 100722 نقدی 503610
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی شازند 60 87482 نقدی 437410
  نمایش 1 تا 10 از 10 ردیف
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 3 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 3 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 3 آذرماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  حداقل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  تاریخ تحویل
   
  حداکثر افزایش عرضه
   
  حداقل خرید
   
  نوع تسویه
   
  پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 9 1 57255 انبار کارخانه نقدی 1398/09/06 0 1 نقدی
  پلی استایرن انبساطی OVERSIZE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 11 1 95426 انبار کارخانه نقدی 1398/09/06 0 1 نقدی
  پلی استایرن انبساطی SUPER FINE سایر پتروشیمی تبریز 40 1 47713 انبار کارخانه نقدی 1398/09/06 0 10 نقدی
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 30 مهرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 30 مهرماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  اکریلونیتریل بوتادین استایرنOFF–SV0157W2901درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 23 128922 نقدی 644610
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 200 76839 سلف 384195
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 140 76839 سلف 384195
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 36160 سلف 180800
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 500 75045 سلف 375225
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 75045 سلف 375225
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 17 76646 نقدی 383230
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 81423 نقدی 407115
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 72129 نقدی 360645
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 240 76544 نقدی 382720
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 71660 نقدی 358300
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 3 77606 نقدی 388030
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 130 95346 نقدی 476730
  پلی کربنات OFF - 0710 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی خوزستان 80 213600 نقدی 1068000
  نمایش 1 تا 14 از 14 ردیف رکورد در صفحه
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 31 تیرماه

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 31 تیرماه

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 100 78624 نقدی 393120
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 572 78624 نقدی 393120
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF -ZB440L درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 116507 نقدی 582535
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 119390 نقدی 596950

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 4 آذرماه 98

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 4 آذرماه 98

   

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 4 آذرماه 98

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  مکان تحویل
   
  نوع قرارداد
   
  تاریخ تحویل
   
  حداقل خرید
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 15 61841 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 5
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 80 61842 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 20
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 69572 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 20
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 418 69571 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 22
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 40 63764 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 20
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 88 71734 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 22
  پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 180 86630 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 20
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548T درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 101808 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 21
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 84 99419 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 21
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 72 99419 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 18
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP210G درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 40 99419 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 20
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 100 101808 انبار کارخانه نقدی 1398/09/09 20
  نمایش 1 تا 12 از 12 ردیف رکورد در صفحه

   

 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 6 آبان ماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 6 آبان ماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 140 42219 نقدی 211095
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 400 69086 نقدی 345430
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 616 69086 نقدی 345430
  پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 44 71201 نقدی 356005
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 36 101730 نقدی 508650
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP240G درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 440 101730 نقدی 508650
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 42 90420 نقدی 452100
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 100 104025 نقدی 520125
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 200 101730 نقدی 508650
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 100 101730 نقدی 508650
  پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 79629 نقدی 398145
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713WS درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 374 72728 نقدی 363640
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 506 81819 نقدی 409095
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 68806 نقدی 344030
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 11 77406 نقدی 387030
  پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 572 77406 نقدی 387030
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 396 71475 نقدی 357375
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 3 75049 نقدی 375245
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 67864 نقدی 339320
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 96 76347 نقدی 381735
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 50 81214 نقدی 406070
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 200 81214 نقدی 406070
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 336 85275 نقدی 426375
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 81214 نقدی 406070
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - OFF درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 6 72190 نقدی 360950
  پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 20 76448 نقدی 382240
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 300 74851 سلف 374255
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 74851 سلف 374255
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 76642 سلف 383210
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 150 76642 سلف 383210
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 7 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 7 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی شازند 80 102749 نقدی 513745
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 118453 نقدی 592265
  پلی پروپیلن شیمیایی OFF -ZB440L درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 63 115592 نقدی 577960
  پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 20 102056 نقدی 510280
  پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 300 70713 نقدی 353565
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 308 77189 نقدی 385945
  پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 68613 نقدی 343065
   
 • اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 8 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 8 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  نوع بسته بندی
   
  تولید کننده
   
  حجم کالای قابل عرضه
   
  قیمت پایه
   
  نوع قرارداد
   
  حداکثر قیمت مجاز
   
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 کیسه پتروشیمی شازند 20 109227 نقدی 546135
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 82325 نقدی 411625
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 73178 نقدی 365890
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 88348 نقدی 441740
  پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 86441 نقدی 432205
  پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 484 90805 نقدی 454025
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 94903 نقدی 474515
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 110 57102 نقدی 285510
  پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 88 98580 نقدی 492900
  پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 94375 نقدی 471875
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 95929 سلف 479645
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 95929 سلف 479645
  پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 140 95929 سلف 479645
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 86981 سلف 434905
  پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 200 104249 سلف 521245
  نمایش 1 تا 15 از 15 ردیف رکورد در صفحه
Go to top