رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 40

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 12 شهریور 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 12 شهریور 98

   

   

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 83,564 0 83,564 40 40
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,564 0 83,564 22 22
  پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 88,680 0 88,680 44 44
  پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 86,122 0 86,122 22 22
  پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   110 297,000 0 0
  پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   110 295,000 0 0
  پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 288,000 175 288,000 45 45
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 40 40
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 44 44
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 118,611 0 118,611 110 110
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 118,611 902 118,611 759 715
  پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   25 118,611 0 0
  پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   40 109,100 0 0
  پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 109,100 0 0
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 106,918 0 106,918 11 11
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 106,918 352 106,918 297 297
  پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی 106,792 50 106,792 40 40
  پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 109,100 0 0
  پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 109,100 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 123,216 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 125,582 0 0
  پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   50 108,165 0 0
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 117,098 100 117,098 40 30
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 117,098 0 117,098 20 20
  پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 124,520 180 120,647 260 180
  پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 142,876 100 120,647 300 100
  پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 120,647 400 120,647 115 110
  پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 120,647 0 120,647 5 5
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 124,282 1,100 111,225 2,500 1,100
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 103,785 1,980 103,785 924 836
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 103,785 0 103,785 198 198
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,883 176 90,883 154 132
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 22 22
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 90,883 1,012 90,883 308 264
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 220 220
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 91,002 1,210 90,883 1,430 1,210
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 90,883 704 90,883 242 198
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 88 88
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 90,883 506 90,883 330 242
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 154 154
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,883 1,034 90,883 418 374
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 132 132
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 85,400 957 85,400 561 561
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی   100 85,400 0 0
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 85,400 0 85,400 121 121
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,356 960 85,356 408 384
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 85,356 0 85,356 72 72
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 85,356 56 85,356 56 56
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,784 96 85,356 144 96
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی 83,317 768 83,317 24 24
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 83,317 0 83,317 22 22
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 83,317 550 83,317 88 44
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 85,356 506 85,356 154 154
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   264 89,522 0 0
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 86,649 100 86,649 90 90
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 86,649 0 86,649 10 10
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی   220 85,356 0 0
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 144 144
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 72 72
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 90,092 528 90,092 120 120
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 90,092 858 90,092 286 264
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 90,092 960 90,092 648 600
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 66 66
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 154 154
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   170 90,092 0 0
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 90,092 506 90,092 242 154
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   200 90,092 0 0
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 140 140
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 90,092 1,500 90,092 1,420 1,360
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 101,283 0 101,283 290 290
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 101,283 3,000 101,283 1,470 1,430
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 101,283 680 101,283 200 200
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی   506 94,961 0 0
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 92,300 0 92,300 20 20
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف 92,300 590 92,300 40 20
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 92,300 480 92,300 192 144
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 92,300 0 92,300 96 96
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   240 97,376 0 0
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 92,300 960 92,300 192 192
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 92,300 408 92,300 24 24
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 92,300 0 92,300 144 144
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 92,300 1,342 92,300 198 154
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 92,300 0 92,300 154 154
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 97,382 220 97,376 242 220
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 92,300 0 92,300 90 90
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 92,300 1,200 92,300 910 870
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 92,300 1,320 92,300 924 792
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 92,300 0 92,300 198 198
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 92,300 900 92,300 760 720
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 92,300 0 92,300 180 180
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 90,108 480 90,108 120 72
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 90,108 0 90,108 120 120
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 90,108 960 90,108 360 336
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   240 90,618 0 0
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 90,108 0 90,108 168 168
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 90,108 480 90,108 120 48
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 94,186 960 94,186 96 96
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 90,108 700 90,108 480 360
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 90,256 3,102 90,108 3,410 3,102
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 90,108 0 90,108 60 60
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 93,223 0 0
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 93,223 0 0
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 94,777 1,518 94,777 1,562 1,122
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 96,870 2,002 96,870 1,650 1,650
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 96,608 506 96,608 220 220
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 97,393 506 97,393 506 506
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف   506 100,183 0 0
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 113,459 1,012 113,459 1,144 836
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 123,966 550 116,359 1,122 550
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 109,835 0 109,835 242 242
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 109,835 2,310 109,835 902 770
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 112,052 1,210 111,738 1,364 1,210
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 110,922 198 110,922 44 22
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 144,231 300 144,231 300 300
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 152,388 70 137,094 190 70
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 137,094 300 137,094 270 250
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 137,094 0 137,094 50 50
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 136,148 504 136,148 441 441
  نمایش 1 تا 118 از 118 ردیف رکورد در صفحه
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان ماه 98

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان ماه 98

   

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان ماه 98

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 75,472 2,002 75,472 1,606 1,144
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 75,472 0 75,472 154 154
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 73,208 506 73,208 308 264
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 73,208 0 73,208 160 160
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 73,208 1,500 73,208 1,460 1,300
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 75,479 540 75,472 580 540
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 75,472 3,014 75,472 1,056 1,034
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 75,472 0 75,472 506 506
  پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 83,397 57 78,398 114 57
  پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 105,158 308 77,782 682 308
  پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 274,000 0 274,000 5 5
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 96,990 756 96,990 168 126
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 21 21
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 96,990 315 96,990 168 126
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 42 42
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 168 168
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 96,990 504 96,990 231 42
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 176 176
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 96,990 990 96,990 682 616
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 22 22
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 20 20
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 96,990 220 96,990 308 198
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 96,990 500 96,990 80 80
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی   220 96,990 0 0
  پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی   220 96,990 0 0
  پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار نقدی   100 96,990 0 0
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 97,206 900 96,990 1,240 900
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 84 84
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 96,990 441 96,990 315 210
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 97,135 168 96,990 336 168
  پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار نقدی   100 96,990 0 0
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 96,990 624 96,990 312 312
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 96,990 2,002 96,990 814 748
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 22 22
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 24 24
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 96,990 506 96,990 154 88
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 96,990 900 96,990 700 660
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 20 20
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 110 110
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 96,990 1,200 96,990 552 432
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 264 264
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 72 72
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 96,990 1,440 96,990 1,224 1,008
  پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   44 96,990 0 0
  پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی   70 100,413 0 0
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 97,022 2,002 96,990 2,288 2,002
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 96,990 1,012 96,990 858 638
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 154 154
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 101,801 1,239 101,801 1,134 1,134
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   210 101,801 0 0
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   420 101,801 420 0
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 101,801 2,496 101,801 1,104 1,104
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 101,801 2,794 101,801 946 44
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 116,516 147 113,811 315 147
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 115,642 126 110,877 294 126
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 103,347 0 103,347 21 21
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 103,347 105 103,347 84 84
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی   63 113,420 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی   210 110,877 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 114,457 105 110,877 168 105
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 117,234 0 117,234 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 117,234 440 117,234 242 242
  پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون نقدی   396 110,877 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی   400 110,877 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 111,234 198 110,877 220 198
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 110,877 0 110,877 20 20
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 110,877 160 110,877 20 20
  پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 115,142 396 110,877 748 396
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی   220 113,420 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 119,483 220 119,483 132 132
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 110,877 660 110,877 286 220
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 110,877 0 110,877 44 44
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 110,877 660 110,877 440 396
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 110,877 0 110,877 44 44
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 110,877 440 110,877 44 44
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 101,447 396 97,968 792 396
  پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند نقدی   90 107,551 0 0
  پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی   600 113,811 0 0
  اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 318,000 0 318,000 8/8 8/8
  نمایش 1 تا 79 از 79 ردیف رکورد در صفحه
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 14 مردادماه 98

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 14 مردادماه 98

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 85,186 700 85,168 840 700
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 82,613 0 82,613 320 320
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,726 1,012 85,168 1,364 1,012
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 85,795 902 85,168 1,386 902
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 82,613 1,100 82,613 800 640
  پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,382 0 90,382 308 308
  پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 90,382 3,014 90,382 1,430 550
  پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 108,839 200 92,120 350 200
  پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 87,860 264 87,775 286 264
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 114,761 315 112,605 693 315
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 113,396 105 112,605 357 105
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 112,605 770 112,605 946 770
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 113,486 100 112,605 240 100
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 112,605 814 112,605 242 198
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 112,605 0 112,605 88 88
  پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 112,605 616 112,605 22 22
  پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 112,605 0 112,605 240 240
  پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی   60 112,605 0 0
  پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 112,605 300 112,605 20 20
  پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی   88 112,605 22 0
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 114,136 740 112,605 1,320 740
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 112,676 168 112,605 294 168
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 112,938 525 112,605 735 525
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 112,605 984 112,605 1,008 984
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 113,574 176 112,605 440 176
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 112,778 912 112,605 1,296 912
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 112,605 1,728 112,605 1,728 1,608
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 112,605 0 112,605 120 120
  پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 112,605 0 0
  پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی   80 116,286 0 0
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 115,079 110 112,605 616 110
  پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم نقدی   94 109,227 0 0
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف   357 118,514 0 0
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 118,514 714 118,514 861 105
  پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی 176,889 110 176,889 110 110
  پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی   198 176,889 22 0
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   147 118,514 0 0
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   399 118,514 0 0
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 118,514 384 118,514 912 144
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 148,039 105 134,377 252 105
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 152,239 210 130,696 567 210
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 184,542 210 127,540 693 210
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 131,660 105 119,441 378 105
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 134,062 63 134,062 63 63
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 162,707 168 127,540 420 168
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 169,187 176 127,540 440 176
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 154,524 140 127,540 320 140
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 140,277 110 130,275 286 110
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 152,533 154 127,540 704 154
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 127,540 396 127,540 396 330
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 127,540 0 127,540 66 66
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 127,540 110 127,540 44 44
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 113,657 374 113,657 66 44
   
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 82,613 0 82,613 140 140
  پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,382 0 90,382 44 44
  پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   60 316,000 0 0
  پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   150 314,000 0 0
  پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 307,000 0 307,000 5 5
  پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 307,000 80 307,000 20 20
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 144,863 704 129,777 1,353 704
  پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 129,777 5 0
  پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 121,241 0 0
  پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 121,241 400 121,241 20 20
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 121,867 352 118,816 704 352
  پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 121,241 0 0
  پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 121,241 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 132,953 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 130,458 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 124,147 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 132,953 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 127,890 10 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,890 150 127,890 20 10
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,890 50 127,890 30 20
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 127,890 0 127,890 10 10
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,890 100 127,890 100 90
  پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 114,751 35 114,751 10 10
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 128,257 50 124,147 90 50
  پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 138,043 120 127,890 230 120
  پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 146,427 200 127,890 340 200
  پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,890 50 127,890 40 40
  پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 127,890 0 127,890 10 10
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 113,741 0 113,741 44 44
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 113,741 2,002 113,741 1,430 1,342
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 99,822 0 99,822 308 308
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 99,822 1,342 99,822 198 176
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 99,822 1,540 99,822 902 748
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 99,822 506 99,822 132 132
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 99,822 0 99,822 176 176
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 99,822 814 99,822 110 110
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی   264 99,822 0 0
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 99,822 0 99,822 22 22
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 99,822 168 99,822 48 48
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 93,105 814 93,105 748 748
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 93,105 0 93,105 66 66
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی   140 93,105 30 0
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 92,938 1,800 92,938 336 336
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 92,938 0 92,938 48 48
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی   216 92,938 0 0
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   240 92,938 0 0
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 92,709 1,518 90,834 2,266 1,518
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 94,468 200 94,468 40 40
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی   506 92,938 22 0
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 99,506 0 99,506 66 66
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 99,506 902 99,506 220 176
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   2,000 99,506 20 0
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 99,506 0 99,506 240 240
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 99,506 1,440 99,506 288 240
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 99,506 0 99,506 24 24
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   170 99,506 0 0
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 99,506 720 99,506 288 288
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 99,506 0 99,506 70 70
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 99,506 1,300 99,506 1,290 1,230
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 110,997 2,000 110,997 1,440 1,320
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 110,997 0 110,997 180 180
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 110,997 1,518 110,997 286 286
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 110,997 0 110,997 22 22
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف 102,257 900 102,257 60 60
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 102,257 840 102,257 264 216
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 102,257 0 102,257 176 176
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 102,257 1,144 102,257 462 462
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 107,881 220 107,881 22 22
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 102,257 0 102,257 120 120
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 102,257 900 102,257 850 730
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 102,257 0 102,257 110 110
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 102,257 1,342 102,257 682 572
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 104,023 900 102,257 1,260 900
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 98,102 720 98,102 72 24
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 98,102 960 98,102 120 72
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 98,628 480 98,628 24 24
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی   960 98,102 24 0
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 102,309 1,200 102,309 288 264
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 98,102 4,004 98,102 1,804 1,496
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 98,102 0 98,102 352 352
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 103,279 220 103,279 22 22
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 103,279 0 0
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 107,046 2,002 107,046 2,002 2,002
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 109,305 1,518 109,305 1,386 1,386
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 109,023 220 109,023 66 66
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 109,870 2,002 109,870 1,276 836
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 128,500 88 127,964 154 88
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 134,422 1,518 130,209 2,816 1,518
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 123,181 2,002 123,181 1,166 462
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 123,181 0 123,181 88 88
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 125,231 2,508 125,231 1,562 1,452
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 125,231 0 125,231 462 462
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 122,303 0 122,303 22 22
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 122,303 110 122,303 154 44
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف   220 124,352 88 0
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 159,982 70 149,041 160 70
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 149,041 250 149,041 200 180
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 139,964 500/5 139,908 570/57 500/5
  نمایش 1 تا 98 از 98 ردیف رکورد در صفحه

   

 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مهرماه 98

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مهرماه 98

   

   

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 79,102 1,012 79,102 1,408 880
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 76,729 5,000 76,729 2,120 1,060
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 79,102 660 79,102 660 660
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 76,729 1,386 76,729 242 176
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 79,102 1,518 79,102 506 308
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 76,729 0 76,729 1,020 1,020
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 79,102 0 79,102 132 132
  پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 84,945 2,508 83,945 2,904 2,508
  پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 91,559 132 81,523 484 132
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 21 21
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 101,050 756 101,050 525 399
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 101,382 315 101,050 714 315
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 101,050 1,232 101,050 748 506
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 154 154
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی   110 101,050 0 0
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 102,866 720 101,050 1,640 720
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 101,514 315 101,050 693 315
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 132 132
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 101,050 1,232 101,050 726 660
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 144 144
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 101,050 1,200 101,050 744 504
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 288 288
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 101,050 1,200 101,050 936 912
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 101,050 1,920 101,050 1,920 1,704
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 216 216
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 352 352
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 101,050 2,002 101,050 2,508 1,650
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 106,503 903 106,503 1,134 504
  پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی 161,894 110 161,894 44 44
  پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی 161,894 264 161,894 264 264
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   525 106,503 0 0
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 106,503 420 106,503 420 420
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 106,503 0 106,503 96 96
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 106,503 1,200 106,503 1,632 1,032
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 118,217 210 118,217 126 126
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 119,013 315 115,223 420 315
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 109,444 84 107,538 126 84
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 117,817 84 117,817 42 21
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 115,223 210 115,223 126 105
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 115,223 210 115,223 273 210
  پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 101,125 110 101,050 132 110
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 121,710 550 121,710 132 132
  پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون نقدی   198 115,223 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی   500 115,223 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 125,117 176 115,223 352 176
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 115,223 0 115,223 20 20
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 115,223 200 115,223 20 20
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم سلف 117,817 440 117,817 66 66
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 124,005 154 124,005 88 88
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 115,223 550 115,223 462 418
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 115,223 0 115,223 88 88
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 115,780 550 115,223 638 550
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 102,049 0 102,049 88 88
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 102,049 220 102,049 176 132
  پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند نقدی   80 111,766 0 0
  پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 132,092 1,200 118,217 1,680  1,200
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

   

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

   

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 76,729 66 66
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 79,102 22 22
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 0 79,102 44 44
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 76,729 20 20
  پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف 110 276,000 0 0
  پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 175 274,000 60 60
  پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 50 274,000 95 50
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 0 101,050 21 21
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 101,050 48 48
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 121,710 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 0 117,817 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 115,223 44 44
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 858 121,662 649 561
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 0 121,662 110 110
  پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین نقدی 66 121,662 0 0
  پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی 40 121,662 0 0
  پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 40 111,307 0 0
  پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين نقدی 110 111,307 22 22
  پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 400 111,307 45 45
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 506 111,307 506 506
  پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی 100 111,307 0 0
  پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی 66 111,307 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 308 120,064 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 308 122,357 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 45 122,357 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 120 122,357 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 90 122,357 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 150 122,357 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 105 122,357 30 30
  پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 0 117,515 15 15
  پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 75 117,515 30 15
  پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 100 105,381 20 20
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 100 114,076 60 60
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 0 114,076 20 20
  پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 100 117,515 270 100
  پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز سلف 50 117,515 140 50
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 1,200 104,998 1,800 1,200
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 98,540 154 154
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 1,980 98,540 1,650 1,606
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 1,012 88,730 1,243 1,012
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 3,036 88,730 528 308
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 0 88,730 44 44
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 88,730 88 88
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 330 88,730 0 0
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 792 88,730 308 220
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 1,012 88,730 462 440
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 1,210 88,730 418 396
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 0 88,730 22 22
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 407 84,274 781 407
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 350 84,274 360 350
  پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 3,000 81,425 1,460 1,360
  پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 81,425 150 150
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 480 83,421 144 120
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 0 83,421 48 48
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 192 83,421 288 192
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 0 81,425 72 72
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی 336 81,425 96 96
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 66 81,425 44 44
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 81,425 22 22
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 220 83,421 0 0
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 264 87,492 0 0
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 150 84,682 40 40
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 110 83,421 0 0
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 86,934 44 44
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 0 86,934 24 24
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 1,200 86,934 624 480
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 1,012 86,934 132 110
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 2,000 86,934 1,140 1,100
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 86,934 180 180
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 4,000 96,166 1,730 1,640
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 0 96,166 180 180
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 506 92,722 44 0
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 480 93,236 48 24
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 480 97,838 24 24
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 480 92,737 240 216
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 1,650 92,737 374 352
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 0 92,737 22 22
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 220 97,838 506 220
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 1,500 92,737 1,090 1,010
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 92,737 110 110
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 902 92,737 704 616
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 0 92,737 88 88
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 900 92,737 1,140 900
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 240 86,749 48 48
  پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 0 86,749 24 24
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 1,008 86,749 1,008 960
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 0 86,749 48 48
  پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 506 87,248 110 110
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 0 90,741 24 24
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 720 90,741 120 120
  پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 720 86,749 96 96
  پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 0 86,749 96 96
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 640 86,749 1,000 640
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 3,102 86,749 4,488 3,102
  پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 140 84,146 40 40
  پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 84,146 60 60
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 220 93,665 22 22
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 66 93,665 0 0
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 91,376 154 154
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 2,508 91,376 2,024 2,024
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 2,508 93,412 1,870 1,870
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 506 93,158 462 462
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 1,012 93,921 1,012 1,012
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 506 96,636 396 396
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 66 106,199 0 0
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 102,667 22 22
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 2,002 102,667 572 484
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 506 105,424 1,056 506
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 99,222 22 22
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 2,002 99,222 638 594
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 1,012 101,031 550 484
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 66 100,256 154 22
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 100 145,913 180 100
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 70 138,926 210 70
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 250 138,926 570 250
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 798 136,788 168 168
  اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 0 290,000 10 10
  نمایش 1 تا 117 از 117 ردیف رکورد در صفحه
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 2 دی ماه 98

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 2 دی ماه 98

   

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 2 دی ماه 98

   

 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 20 آبان ماه

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 20 آبان

   

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 20 آبان

    ۲۰ آبان
  حجم کل عرضه : ۳۰۸۷۵ تن
  حجم کل تقاضا : ۲۳۴۱۲ تن
  حجم معاملات : ۱۶۴۴۴ تن
  درصد معاملات انجام شده : ۵۳ درصد
  ارزش معاملات : ۱۵۰ میلیارد تومان

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 75,208 2,002 75,208 2,046 1,936
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 75,208 2,002 75,208 1,738 1,694
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 72,952 1,500 72,952 1,500 1,500
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 75,208 0 75,208 66 66
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 75,208 0 75,208 308 308
  پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 109,489 308 77,511 638 308
  پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 274,000 0 274,000 5 5
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 94,855 357 94,855 378 357
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 94,855 315 94,855 84 84
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 147 147
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 42 42
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 94,855 504 94,855 84 63
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 94,855 1,000 94,855 120 80
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 95,127 154 94,855 286 154
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 60 60
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 22 22
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 94,855 1,100 94,855 110 66
  پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی   220 94,855 44 0
  پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار نقدی   120 94,855 0 0
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 95,178 960 94,855 1,260 960
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 94,855 168 94,855 252 126
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 21 21
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 42 42
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 94,855 420 94,855 546 378
  پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار نقدی   160 94,855 0 0
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 200 200
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 48 48
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 94,855 1,000 94,855 880 800
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 110 110
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 94,925 220 94,855 308 220
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 94,855 880 94,855 550 506
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 94,855 1,200 94,855 480 408
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 48 48
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 94,855 1,200 94,855 336 288
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 1,128 1,128
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 94,855 1,728 94,855 792 576
  پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 94,855 0 0
  پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی   70 98,277 0 0
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 96,077 220 94,855 836 220
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 95,535 880 94,855 1,562 880
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف   1,008 99,613 1,008 0
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   420 99,613 0 0
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   420 99,613 420 0
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی   1,100 99,613 0 0
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی   330 99,613 0 0
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 99,613 2,496 99,613 936 48
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 114,748 210 111,670 336 210
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 113,107 210 108,737 378 210
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 101,862 63 101,210 105 63
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی   63 111,279 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی   105 108,737 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 112,289 84 108,737 126 84
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 115,092 0 115,092 88 88
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 115,092 220 115,092 154 132
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 115,092 440 115,092 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون نقدی   396 108,737 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی   400 108,737 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 113,754 198 108,737 506 198
  پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی   40 108,737 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 113,269 396 108,737 792 396
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 111,279 440 111,279 66 66
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 117,340 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند سلف 117,049 500 108,737 800 500
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 108,737 660 108,737 308 308
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 108,737 0 108,737 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 108,737 0 108,737 44 44
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 108,737 660 108,737 110 88
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 108,737 440 108,737 66 66
  پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند نقدی   90 105,475 0 0
  پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی   600 111,670 0 0
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 84,180 0 84,180 44 44
  اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 318,000 0 318,000 4/4 4/4
  نمایش 1 تا 72 از 72 ردیف رکورد در صفحه
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 آبان 98

   

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 آبان 98

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 آبان 98

   تاریخ : ۲۱ آبان
  حجم کل عرضه : ۵۲۷۸۲ تن
  حجم کل تقاضا : ۵۳۴۶۲ تن
  حجم معاملات : ۴۰۱۱۲ تن
  درصد معاملات انجام شده : ۷۶ درصد
  ارزش معاملات : ۳۶۴ میلیارد تومان

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 126 126
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 120 120
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 96 96
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 24 24
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 24 24
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 115,092 0 115,092 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 111,279 0 111,279 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 108,737 0 108,737 22 22
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 108,737 0 108,737 22 22
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 109,912 0 109,912 88 88
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 109,912 858 109,912 726 682
  پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین نقدی 109,912 66 109,912 22 22
  پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   40 102,201 0 0
  پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين نقدی 102,201 110 102,201 22 22
  پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 102,201 180 102,201 20 20
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 102,201 0 102,201 231 231
  پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 102,201 704 102,201 451 429
  پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی 100,869 55 100,050 75 55
  پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 102,201 0 0
  پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی 102,201 66 102,201 22 22
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 108,489 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 109,005 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 109,005 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 109,005 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 109,005 100 109,005 50 40
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 109,005 0 0
  پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 109,005 700 109,005 60 60
  پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 94,647 85 94,647 20 20
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 102,623 85 102,623 40 40
  پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 102,623 0 102,623 10 10
  پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 134,980 100 108,296 190 100
  پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 140,136 60 108,296 120 60
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 102,313 0 102,313 858 858
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 102,884 1,300 102,313 1,600 1,300
  پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر نقدی 102,313 2,970 102,313 1,474 1,298
  پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 102,047 506 96,073 1,342 506
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 83,567 0 83,567 264 264
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 83,567 1,012 83,567 836 748
  پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 86,731 506 83,567 1,617 506
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 83,567 960 83,567 288 216
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 83,567 0 83,567 220 220
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 83,567 341 83,567 33 33
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 83,567 0 83,567 44 44
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 83,567 0 83,567 192 192
  پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 83,567 660 83,567 440 440
  پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 84,548 1,210 83,567 1,562 1,210
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 82,289 759 82,289 803 704
  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 82,289 0 82,289 55 55
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 78,464 0 78,464 240 240
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 78,464 720 78,464 480 480
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 78,464 0 78,464 24 24
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 78,464 480 78,464 192 192
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 84,536 1,518 76,509 2,354 1,518
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 76,509 132 76,509 88 88
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 76,509 0 76,509 44 44
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 88,836 66 78,464 242 66
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   220 79,569 0 0
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 79,569 100 79,569 100 100
  پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 78,464 110 78,464 22 22
  پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه نقدی 83,078 240 83,078 120 96
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی   53 83,078 0 0
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 83,078 0 83,078 66 66
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 83,078 858 83,078 396 352
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 83,078 0 83,078 168 168
  پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 83,078 960 83,078 672 648
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 83,078 0 83,078 640 640
  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 83,078 2,000 83,078 1,380 1,360
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 104,590 500 93,759 2,780 500
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 102,422 630 93,759 2,010 630
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 83,078 0 83,078 44 44
  پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 83,078 506 83,078 66 44
  پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,276 132 89,276 22 22
  پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان نقدی   120 87,810 0 0
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی   120 88,299 0 0
  پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 88,299 240 88,299 24 24
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 87,810 0 87,810 44 44
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 87,810 506 87,810 484 462
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 87,810 0 87,810 72 72
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 87,810 480 87,810 432 408
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   120 92,200 0 0
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 87,810 720 87,810 336 288
  پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 87,810 0 87,810 432 432
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 87,810 1,540 87,810 374 286
  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 87,810 0 87,810 484 484
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 92,200 0 92,200 44 44
  پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 92,200 330 92,200 132 132
  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 89,426 900 87,810 1,410 900
  پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,476 902 87,810 1,562 902
  پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 88,269 1,500 87,810 1,670 1,500
  پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم نقدی   506 84,535 0 0
  پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,631 960 82,580 1,776 960
  پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   240 83,068 72 0
  پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 83,068 506 83,068 22 22
  پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 83,068 0 83,068 22 22
  پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 82,580 0 82,580 44 44
  پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 82,580 220 82,580 176 176
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 86,001 480 86,001 192 192
  پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 86,001 0 86,001 96 96
  پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 82,580 0 82,580 144 144
  پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 82,580 480 82,580 264 264
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 88,077 3,102 82,580 4,312 3,102
  پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 86,569 800 82,580 1,620 800
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 88,688 110 88,688 66 66
  پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 88,688 110 88,688 66 44
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 85,546 0 85,546 506 506
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 85,546 4,004 85,546 2,200 2,200
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 87,470 1,012 87,470 1,012 1,012
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 87,230 616 87,230 616 616
  پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 90,517 1,518 90,517 1,518 1,518
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف   66 96,147 0 0
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف   66 98,752 0 0
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 95,414 2,508 95,414 858 748
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 93,041 1,012 92,158 1,364 1,012
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 93,867 0 93,867 396 396
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 93,867 1,518 93,867 1,342 1,122
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 91,425 88 91,425 88 88
  پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف   88 93,134 110 0
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی   150 135,351 10 0
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 128,508 120 128,508 60 60
  اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز سلف 128,508 400 128,508 180 180
  استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 132,262 798 132,262 609 609
  نمایش 1 تا 121 از 121 ردیف رکورد در صفحه
 • آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مردادماه 98

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مردادماه 98

   

  نام کالا
   
  تولید کننده
   
  نوع قرارداد
   
  قیمت پایانی
   
  عرضه (تن)
   
  قیمت پایه عرضه
   
  تقاضا (تن)
   
  حجم معامله (تن)
   
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,897 1,012 85,648 1,276 1,012
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 85,648 800 85,648 600 560
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 85,648 0 85,648 80 80
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 85,674 1,210 85,648 1,584 1,210
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,079 1,500 83,079 1,180 740
  پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,079 0 83,079 240 240
  پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 90,891 3,014 90,891 1,826 1,826
  پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,891 0 90,891 66 66
  پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند سلف 88,270 132 88,270 132 132
  پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 88,743 264 88,270 308 264
  پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   60 306,000 0 0
  پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   150 304,000 10 0
  پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف   112/5 297,000 0 0
  پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 113,247 168 112,728 357 168
  پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 112,728 210 112,728 168 126
  پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 112,728 420 112,728 357 252
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 112,728 880 112,728 924 726
  پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 112,728 0 112,728 22 22
  پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 112,728 264 112,728 198 154
  پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 112,728 594 112,728 44 22
  پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 112,728 60 112,728 60 60
  پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 112,728 88 112,728 44 22
  پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 113,052 940 112,728 1,060 940
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 112,753 168 112,728 273 168
  پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 112,976 525 112,728 735 525
  پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 113,583 984 112,728 1,392 984
  پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 112,728 624 112,728 528 480
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 112,728 1,992 112,728 1,152 960
  پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 112,728 0 112,728 144 144
  پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 112,728 0 0
  پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 112,945 880 112,728 1,144 880
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی   315 118,644 0 0
  پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف   315 118,644 0 0
  پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی   110 117,083 0 0
  پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی   198 177,083 0 0
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   399 118,644 0 0
  پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   210 118,644 0 0
  پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی   336 118,644 0 0
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 135,653 84 134,524 168 84
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 130,839 210 130,839 273 189
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 130,839 0 130,839 21 21
  پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 146,628 210 127,680 336 210
  پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 124,936 126 119,572 189 126
  پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 145,865 168 127,680 273 168
  پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 138,119 330 134,524 506 330
  پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 149,671 242 127,680 506 242
  پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 133,186 110 130,418 154 110
  پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 138,738 440 127,680 638 440
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 127,680 374 127,680 176 154
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 127,680 0 127,680 44 44
  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 127,680 220 127,680 66 66
  پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 113,781 374 113,781 66 66
  پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 134,591 704 126,553 979 704
  پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 126,553 0 0
  پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 118,936 0