رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام


Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 40

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

 • ریزش قیمت ها در بازار/ قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 3 اردیبهشت 99

  ریزش قیمت ها در بازار/ قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 3 اردیبهشت 99

   

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  ریزش قیمت ها در بازار/ قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 3 اردیبهشت 99

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + سوم تیرماه ۹۸

   

   

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۳ تیر ۹۸

  ▪️تبریز 1540:
  12700
  ▪️ تبریز 7240:
  14300
  ▪️تبریز 150:
  17680
  ▪️تبریز 3840:
  11000
  ▪️مارون 552r:
  14300
  ▪️مارون c30s:
  14950
  ▪️مارون z30s:
  14300
  ▪️مارون c30g:
  14050
  ▪️مارون bl3:
  11250
  ▪️شازند: z30s:
  14300
  ▪️شازند 0209aa:
  11230
  ▪️شازند hp552r:
  14300
  ▪️جم 52528:
  11000
  ▪️جم pe100:
  12770
  ▪️جم ex5:
  11650
  ▪️جم bl3:
  11300
  ▪️قائدبصیر 10417 :
  21000
  ▪️قائدبصیرn50:
  18600
  ▪️لاله 1922t:
  11280
  ▪️لاله 2102tx00:
  11160
  ▪️پلی پروپیلن جم ep440l:
  15700
  ▪️پلی پروپیلن جم ep548r:
  15700
  ▪️پلی پروپیلن جم hp552r:
  14300
  ▪️تندگویان 781:
  16150
  ▪️آریا ساسول 1922:
  11280
  ▪️آریا ساسول hch5110:
  11400
  ▪️آریا ساسول 0190:
  11200
  ▪️اروند s65:
  9500
  ▪️امیرکبیر 2420 h:
  11350
  ▪️امیرکبیر 0209aa:
  11350
  ▪️ایلام f7000:
  11350
  ▪️بندرامام 0035:
  11300
  ▪️بندر امام h10500:
  11700
  ▪️بندر امام 0200:
  11300
  ▪️کرمانشاه bl3:
  11250
  ▪️تخت جمشید g1551:
  12600
  ▪️مهر f7000:
  11400
  ▪️نوید زرشیمی: zb332c
  21800
  ▪️لرستان 62n07:
  10700
  ⚙️پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا
  www.ppna.ir
  @ppnachannel

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + نهم تیرماه ۹۸

   

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار  + نهم تیرماه ۹۸

  ▪️تبریز 1540:
  12600
  ▪️ تبریز 7240:
  14300
  ▪️تبریز 150:
  17450
  ▪️مارون 552r:
  14100
  ▪️مارون c30s:
  14570
  ▪️مارون z30s:
  14200
  ▪️مارون c30g:
  13900
  ▪️مارون ex5:
  11500
  ▪️شازند: z30s:
  14160
  ▪️شازند 0209aa:
  11050
  ▪️شازند hp552r:
  14100
  ▪️جم 52528:
  11170
  ▪️جم ex5:
  11700
  ▪️جم bl3:
  11450
  ▪️قائدبصیرn50:
  19270
  ▪️لاله 2102tx00:
  11060
  ▪️پلی پروپیلن جم ep440l:
  15700
  ▪️پلی پروپیلن جم ep548r:
  15720
  ▪️پلی پروپیلن جم hp552r:
  14100
  ▪️آریا ساسول 0190:
  11170
  ▪️امیرکبیر 2420 h:
  11350
  ▪️امیرکبیر 0209aa:
  11200
  ▪️ایلام f7000:
  11450
  ▪️بندرامام 0035:
  11330
  ▪️بندر امام h10500:
  11700
  ▪️بندر امام 0075:
  12400
  ▪️کرمانشاه bl3:
  11350
  ▪️تخت جمشید g1551:
  12600
  ▪️مهر f7000:
  11470
  ▪️نوید زرشیمی zb232c:
  21200

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 12 اسفند ماه 98

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار +12  اسفند ماه 98

   

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار +12  اسفند ماه 98

   

   

  ▪️Arvand s65: 17600

   

  ▪️Tabriz3840: 13950

  ▪️Tabriz ABS: 27700

  ▪️Tabriz7240: 15850

   

  ▪️JamBL3: 13050

  ▪️JamEX5: 12900

  ▪️Jam52518: 13280

  ▪️JamppHp510l: 18600

  ▪️JamppHp552R: 17600

   

  ▪️Shazandhp552r: 17600

  ▪️Shazandz30s: 17650

  ▪️Shazandz0290: 14800

   

  ▫️MaronC30S: 18650

  ▫️MaronZ30S: 17700

  ▫️Maronc30G: 18450

  ▫️Maronex5: 12650

  ▫️Maron552r: 17600

  ▫️MaronBL3: 12950

   

  ▪️BandaremamH10500: 14000

  ▪️Bandaremam0075: 16500

  ▪️Bandaremam0035: 13450

  ▪️Bandaremam0200: 20000

   

  ▫️Amirkabir0209AA: 15150

  ▫️Amirkabir2420H: 13800

  ▫️AmirkabirEX3: 13100

   

  ▪️Aryasasol0190: 14500

  ▪️Aryasasolhch5110: 12650

   

  ▪️EilamEX3: 12800

  ▪️Eilamf7000: 12500

  ▪️MEHRf7000: 12550

   

  ▫️Mahabad22b02: 14500

  ▪️KermanshahEx5: 12650

  ▪️Kermanshahbl3: 12950

   

  ▫️Lale2102TX00: 13700

  ▫️Lale1922t: 15300

  ▫️Kordestan2420E02: 13750

   

  ⚙️پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی-پپنا

  www.ppna.ir

  @ppnachannel

   

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 14 مردادماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 14 مردادماه ۹۸

   


  ▪️تبریز7240:
  17100
  ▪️ تبریز3840:
  10800
  ▪️ تبریز 150:
  17500
  ▪️ تبریز 1540
  13750
  ▪️ تبریز 0209kj
  11470
  ️▪️مارون c30s
  13620
  ▪️مارون bl3
  11400
  ▪️مارون ex5
  11400
  ▪️شازند z30s
  13400
  ▪️شازند 209aa
  11330
  ▪️جم bl3:
  11530
  ▪️جم 52518
  10800
  ▪️جم ex5
  11550
  ▪️پلی پروپیلن hp510l
  11600
  ▪️پلی پروپیلن hp552r
  13500
  ️▪️لاله 1922t
  12230
  ▪️لاله 2102tx00
  11820
  ▪️آریاساسول 0190
  11850
  ️▪️آریاساسول 1922
  12250
  ▪️ امیرکبیر 2420d:
  12050
  ▪️امیرکبیر 2420h
  11900
  ▪️امیرکبیر 0209aa
  11400
  ▪️بندر امام h10500:
  11420
  ▪️بندر امام 0075:
  12310
  ▪️بندر امام 0200:
  11850
  ▪️بندرامام 035:
  11460
  ▪️ مهاباد 22b02
  11320
  ▪️ایلام f7000
  11580
  ▪️مهر f7000
  11780
  ️▪️قائدبصیر n50:
  19200
  ▪️کردستان 2420e02
  11900
  ▪️لرستان 62n07
  10600
  ▪️کرمانشاه ex5
  11410
  ▪️ کرمانشاه bl3
  11420

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 20 اسفندماه

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 20 اسفندماه

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بورس کالا

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 20 اسفندماه

   

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 20 فروردین ماه 99

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 20 فروردین ماه 99

   


  ▪️Arvand s65: 11200
  ▪️Tondgoian781: 12600

  ▪️Tabriz3840: 10500
  ▪️Tabriz7240: 13600
  ▪️Tabriz1540: 11850
  ▪️Tabriz150: 18500

  ▪️JamBL3: 11000
  ▪️Jam52518: 10000
  ▪️JamppHp510l: 13750

  ▪️Shazandhp552r: 11350
  ▪️Shazandz30s: 13900

  ▫️MaronMR230: 16600
  ▫️MaronZ30S: 13750

  ▪️Bandaremam0075: 12500
  ▪️Bandaremam0200: 12950

  ▫️Amirkabir0209AA: 11700
  ▫️AmirkabirEX3: 12270

  ▪️Aryasasol0190: 11100
  ▪️Aryasasolhch5110: 10000

  ▫️GhaedbasirN50: 21000

  ▪️EilamEX3: 12270
  ▪️Eilamf7000: 9950
  ▪️MEHRf7000: 10000
  ▫️Mahabad22b03: 11350

  ▪️KermanshahEx5: 12280
  ▪️Kermanshahbl3: 11000

  ▫️Lale2102TX00: 11000

  ▫️NavidzarshimiZR230: 16600
  ▫️Kordestan2420E02: 11230
  ▫️Lorestan62N07: 10500

   

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 21 اردیبهشت ماه ۹۸

   

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۲۱ اردیبهشت ۹۸
  تبریز 1540:
  ۱۲۶۰۰
  تبریز 7240:
  ۱۴۶۰۰
  تبریز 150:
  ۱۸۱۵۰
  مارون pe100:
  ۱۲۳۰۰
  مارون c30s:
  ۱۶۴۰۰
  مارون z30s:
  ۱۶۳۰۰
  مارون bl3:
  ۱۱۱۸۰
  شازند: z30s:
  ۱۶۳۰۰
  شازند 0209aa:
  ۱۱۸۷۰
  قائدبصیر 10417:
  ۲۲۰۰۰
  قائدبصیر 10720:
  ۲۰۵۰۰
  قائدبصیرn50:
  ۱۸۴۲۰
  لاله 1922t:
  ۱۱۴۰۰
  لاله 2102tx00:
  ۱۳۳۵۰
  آریا ساسول 0190:
  ۱۱۳۰۰
  آریا ساسول hch5110:
  ۱۱۸۱۰
  اروند s65:
  ۹۷۳۰
  امیرکبیر ex3:
  ۱۲۳۰۰
  امیرکبیر 2420 h:
  ۱۱۴۵۰
  امیرکبیر 0209aa:
  ۱۲۱۵۰
  ایلام f7000:
  ۱۱۳۵۰
  بندرامام 0035:
  ۱۱۳۳۵
  بندر امام h10500:
  ۱۱۷۰۰
  بندر امام 0075:
  ۱۲۶۰۰
  بندر امام 0200:
  ۱۱۵۷۰
  کرمانشاه bl3:
  ۱۱۲۰۰

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 21 اسفندماه

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 21 اسفندماه

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 21 اسفندماه

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 21 اسفندماه

   

  ▪️Arvand s65: 16600
  ▪️Tondgoian781: 15250

  ▪️Tabriz3840: 13600
  ▪️Tabriz ABS: 24550
  ▪️Tabriz7240: 15900
  ▪️Tabriz1540: 13600

  ▪️JamBL3: 12650
  ▪️Jam5000S: 11900
  ▪️JamEX5: 12500
  ▪️Jam52518: 12500
  ▪️JamppHp510l: 17200
  ▪️JamppHp550J: 16200
  ▪️JamppEP440L: 17400
  ▪️Jamppep548r: 19600
  ▪️JamppHp552R: 16500

  ▪️Shazand0209AA: 13500
  ▪️ShazandPPR60: 19000
  ▪️Shazandhp552r: 16500
  ▪️Shazandz30s: 16600

  ▫️MaronC30S: 17400
  ▫️MaronZ30S: 16650
  ▫️MaronC30G: 17000
  ▫️Maronex5: 12400
  ▫️Maron552r: 16500
  ▫️MaronBL3: 12600

  ▪️BandaremamH10500: 14000
  ▪️Bandaremam0075: 15200
  ▪️Bandaremam0035: 13400
  ▪️Bandaremam0200: 18400

  ▫️Amirkabir0209AA: 13700
  ▫️Amirkabir2420H: 13600
  ▫️AmirkabirEX3: 12850

  ▪️Aryasasol0190: 13650
  ▪️Aryasasolhch5110: 12250

  ▪️EilamEX3: 12750
  ▪️Eilamf7000: 12100
  ▪️MEHRf7000: 12150

  ▫️Mahabad22b02: 13200

  ▪️KermanshahEx5: 12400
  ▪️Kermanshahbl3: 12600

  ▫️Lale2102TX00: 13300
  ▫️Lale1922t:14800

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 29 تیرماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 29 تیرماه ۹۸

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 29 تیرماه ۹۸

  ▪️تبریز7240:
  15200
  ▪️ تبریز3840:
  11200
  ▪️مارون 552r:
  13550
  ▪️مارون z30s:
  13550
  ▪️مارون x30g:
  13630
   ▪️مارون mr230:
  21550
  ▪️مارون bl3
  11380
  ▪️مارون ex5:
  11500
  ▪️شازند: z30s:
  13550
  ▪️شازند 5620ea:
  19000
  ▪️شازند 0209aa
  11350
  ▪️شازند ppr40:
  19500
  ▪️شازند bl3:
  11400
  ▪️جم 52528:
  11000
  ▪️جم bl3:
  11460
  ▪️پلی پروپیلن جم hp510l:
  14000
  ▪️پلی پروپیلن جم ep548r:
  15780
  ▪️لاله 1922t
  11700
  ▪️آریا ساسول 0190:
  11650
  ▪️آریا ساسول 1922 :
  11700
   ▪️ امیرکبیر 2420h:
  12000
  ▪️امیرکبیر 0209aa
  11350
  ▪️بندر امام h10500:
  11600
  ▪️بندر امام 0075:
  12450
  ▪️بندر امام 0200:
  11700
  ▪️بندرامام 035:
  11400
  ▪️بندر امام s6558:
  10100
  ▪️ مهاباد 22b02:
  11500
  ▪️نوید زرشیمی zr230:
  21300
  ▪️نوید زیرشیمی zb332c:
  10700
  ▪️اروند s6542:
  10000
  ▪️آبادان s57:
  14800
  ▪️تندگویان 781
  16200
  ▪️کرمانشاه bl3
  11370
  ▪️لرستان 62n07
  10700
  ▪️ایلام f7000
  11700
  ▪️مهر f7000
  11750
  ▪️پلی نار sf060:
  14000

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 31 تیرماه ۹۸

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 31 تیرماه ۹۸


  ▪️تبریز7240:
  15280
  ▪️ تبریز1540:
  13100
  ▪️تبریز 3840:
  11250
  ▪️مارون 552r:
  13500
  ▪️مارون bl3
  11400
   ▪️شازند 0209aa
  11240
  ▪️جم 52528:
  11050
  ▪️جم bl3:
  11500
  ▪️پلی پروپیلن جم hp552r
  13500
  ▪️پلی پروپیلن جم ep440l
  15500
  ▪️لاله 2102tx00
  11820
  ▪️آریا ساسول 0190:
  11850
  ▪️آریا ساسول hch5110
  11750
  ▪️آریاساسول 1922:
  11850
  ▪️ امیرکبیر 2420h:
  11800
  ▪️امیرکبیر 2420d
  12050
  ▪️امیرکبیر 0209aa
  11460
   ▪️بندر امام 0075:
  12430
  ▪️بندر امام 0200:
  11880
  ▪️بندرامام 035:
  11430
  ▪️ مهاباد22b02
  11800
  ▪️اروند s65
  10200
   ▪️کرمانشاه bl3
  11400
  ▪️لرستان 62n07
  10700
  ▪️ایلام f7000
  11700
  ▪️مهر f7000
  11750
  ▪️تخت جمشید g1551
  13120
  ▪️قائدبصیر 10415
  22700
  ▪️قائدبصیر 10417
  22000
  ▪️قائدبصیر 10720:
  24000
  ▪️قائدبصیر n50:
  19100

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 6 بهمن ماه 98

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 6  بهمن ماه 98

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 6  بهمن ماه 98

   


  ▪️Arvand s65: 12820
  ▪️Tondgoian781: 13100

  ▪️Tabriz3840: 11300
  ▪️Tabriz ABS: 22100
  ▪️Tabriz7240: 14100
  ▪️Tabriz1540: 12800

  ▪️JamBL3: 10800
  ▪️Jam5000S: 10600
  ▪️JamEX5: 10800
  ▪️Jam52518: 12200
  ▪️JamppHp510l: 14150
  ▪️JamppHp550J: 14100
  ▪️JamppEP440L: 18000
  ▪️Jamppep548r: 17200
  ▪️JamppHp552R: 16050

  ▪️Shazandhp552r: 12450
  ▪️Shazandz30s: 16100

  ▫️MaronMR230: 16900
  ▫️MaronC30S: 14200
  ▫️MaronZ30S: 16100
  ▫️MaronZ30G: 16050
  ▫️Maronex5: 10700
  ▫️Maron552r: 16050
  ▫️MaronBL3: 10750

  ▪️BandaremamH10500: 11700
  ▪️Bandaremam0075: 13000
  ▪️Bandaremam0035: 10950
  ▪️Bandaremam0200: 13250

  ▫️Amirkabir0209AA: 12750
  ▫️Amirkabir2420H: 11800
  ▫️AmirkabirEX3: 12000

  ▪️Aryasasol0190: 11550
  ▪️Aryasasol1922: 12500
  ▪️Aryasasolhch5110: 10770

  ▫️Ghaedbasir10720: 30000
  ▫️Ghaedbasir10415: 31000
  ▫️Ghaedbasir10417: 29000

  ▪️Eilamf7000: 10670
  ▪️MEHRf7000: 10770

  ▫️Mahabad22b02: 110500
  ▫️Mahabad22b03: 10850

  ▪️KermanshahEx5: 10700
  ▪️Kermanshahbl3: 10700

  ▫️Lale2102TX00: 11450
  ▫️Lale1922t:12400

  ▫️NavidzarshimiZR230: 16850
  ▫️NavidzarshimiZR340r: 16150

  ▫️Lorestan62n07: 13500
  ▫️TakhtjamshidG1551: 12700

   

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 7 مردادماه ۹۸

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 7 مردادماه 98

   

   

  ▪️تبریز7240:

  15700

  ▪️ تبریز3840:

  11200

  ▪️ تبریز 150:

  17700

  ▪️ تبریز 1540

  13400

  ▪️تبریز 0209kj

  11620

  ▪️مارون 552r:

  13550

  ▪️مارون mr230:

  21330

  ▪️مارون c30g

  13600

  ▪️مارون bl3

  11470

  ▪️مارون ex5

  11480

  ▪️شازند 0209aa

  11530

  ▪️شازند hp552r:

  13550

  شازند z30s

  13600

  ▪️جم 52528:

  11000

  ▪️جم bl3:

  11530

  ▪️جم ex5

  11580

  ▪️جم 52505

  10500

  ▪️پلی پروپیلن جم hp510l:

  11700

  ▪️ پلی پروپیلن جم ep552r:

  13550

  ▪️پلی پروپیلن ep440l

  15100

  ▪️ لاله 2102tx00

  11860

  ▪️آریاساسول 0190

  11900

  ▪️ امیرکبیر 2420d:

  12050

  ▪️امیرکبیر 2420h

  11950

  ▪️امیرکبیر 0209aa

  11630

  ▪️امیرکبیر ex3

  12870

  ▪️بندر امام h10500:

  11630

  ▪️بندر امام 0075:

  12500

  ▪️بندر امام 0200:

  11900

  ▪️بندرامام 035:

  11470

  ▪️ مهاباد 22b02

  11450

  ▪️تندگویان 781

  15670

  ▪️کرمانشاه bl3

  11470

  ▪️کرمانشاه ex5

  11500

  ▪️ایلام f7000

  11680

  ▪️مهر f7000

  11850

  ▪️ قائدبصیر n50:

  19000

  ▪️ تخت جمشید g1551

  13500

  ▪️نوید زرشیمیzr230

  21100

  ▪️لرستان 62n07

  10650

   

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 8 مردادماه ۹۸

   

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 8 مردادماه98

   

  ▪️تبریز7240:
  17100
  ▪️ تبریز3840:
  11000
  ▪️ تبریز 150:
  17600
  ▪️ تبریز 1540
  13700
  ▪️تبریز 0209kj
  11600
  ️▪️مارون x30g
  13350
  ▪️مارون c30g
  13580
  ▪️مارون bl3
  11470
  ▪️مارون ex5
  11500
  ▪️شازند 0209aa
  11470
  ▪️جم bl3:
  11550
  ▪️جم ex5
  11620
  ▪️پلی پروپیلن ep440l
  15100
  ▪️ لاله 2102tx00
  11900
  ️▪️لاله 1922t
  12300
  ▪️آریاساسول 0190
  11900
  ️▪️آریاساسول hch5110
  13800
  ️▪️آریاساسول 1922
  12300
  ▪️ امیرکبیر 2420d:
  12030
  ▪️امیرکبیر 2420h
  11900
  ▪️امیرکبیر 0209aa
  11600
  ▪️امیرکبیر ex3
  12900
  ▪️بندر امام h10500:
  11600
  ▪️بندر امام 0075:
  12490
  ▪️بندر امام 0200:
  11900
  ▪️بندرامام 035:
  11520
  ▪️ مهاباد 22b02
  11430
  ▪️کرمانشاه bl3
  11490
  ▪️مهر f7000
  11960
  ️▪️قائدبصیر 10720:
  22100
  ️▪️قائدبصیر 10417
  22000
  ️▪️قائدبصیر 10415
  22320
  ▪️ تخت جمشید g1551
  13650
  ▪️نوید زرشیمیzr230
  21100
  ▪️لرستان 62n07
  10650

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + پنج مردادماه ۹۸

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیکر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + پنج مردادماه ۹۸

   


  ▪️تبریز7240:
  15630
  ▪️ تبریز3840:
  11200
  ▪️ تبریز 150:
  17600
  ▪️ تبریز 1540
  13250
  ▪️مارون 552r:
  13560
  ▪️مارون mr230:
  21350
  ▪️مارون c30g
  13550
  ▪️مارون bl3
  11500
  ▪️مارون ex5
  11500
  ▪️شازند 0209aa
  11590
  ▪️شازند hp552r:
  13560
  ▪️جم 52528:
  11000
  ▪️جم bl3:
  11550
  ▪️جم ex5
  11630
  ▪️پلی پروپیلن جم hp510l:
  13900
  ▪️ پلی پروپیلن جم ep548r:
  16000
  ▪️پلی پروپیلن ep440l
  15100
  ▪️پلی پروپیلن جم hp552r
  13560
  ▪️ لاله 2102tx00
  11870
  ▪️ لاله 1922t
  12300
  ▪️آریا ساسول 1922:
  12300
  ▪️آریاساسول 0190
  11960
  ▪️ امیرکبیر 2420d:
  12100
  ▪️امیرکبیر 2420h
  11900
  ▪️بندر امام h10500:
  11650
  ▪️بندر امام 0075:
  12450
  ▪️بندر امام 0200:
  11920
  ▪️بندرامام 035:
  11520
  ▪️ مهاباد 22b02
  11430
  ▪️مهاباد 22b03
  11340
  ▪️تندگویان 781
  15850
  ▪️ تندگویان bg820n:
  15800
  تندگویان bg820s
  16400
  ▪️کرمانشاه bl3
  11500
  ▪️کرمانشاه ex5
  11520
  ▪️ایلام f7000
  11700
  ▪️ قائدبصیر n50:
  19000
  ▪️قائدبصیر 10415
  22400
  ▪️قائدبصیر 10417
  22400
  ▪️ تخت جمشید g1551
  13350
  ▪️نوید زرشیمیzr230
  21150
  لرستان 62n07
  10650

  ⚙️پایگاه خبری پپنا
  @ppnachannel

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۰ تیرماه ۹۸

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت مواد پلیمری در بازار + ۱۰ تیرماه  ۹۸

  ▪️تبریز 1540:
  12520
  ▪️ تبریز 7240:
  14300
  ▪️مارون 552r:
  14050
  ▪️مارون c30s:
  14500
  ▪️مارون z30s:
  14050
  ▪️مارون c30g:
  13900
  ▪️مارون bl3:
  11310
  ▪️شازند: z30s:
  14050
  ▪️شازند hp552r:
  14050
  ▪️جم 52528:
  11080
  ▪️جم bl3:
  11380
  ▪️قائدبصیر 10415:
  21500
  ▪️قائدبصیر10417:
  21200
  ▪️قائدبصیرn50:
  19270
  ▪️پلی پروپیلن جم ep440l:
  15600
  ▪️پلی پروپیلن جم ep548r:
  15650
  ▪️پلی پروپیلن جم hp510l:
  14500
  ▪️پلی پروپیلن hp552r:
  14050
  ▪️آریا ساسول 0190:
  11150
  ▪️آریا ساسول hch5110:
  11630
  ▪️اروند s65:
  9630
  ▪️امیرکبیر ex3:
  12600
  ▪️ایلام f7000:
  11450
  ▪️بندرامام 0035:
  11330
  ▪️بندر امام h10500:
  11700
  ▪️بندر امام 0200:
  11210
  ▪️کرمانشاه bl3:
  11350
  ▪️تخت جمشید g1551:
  12480
  ▪️مهر f7000:
  11500

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۲ خردادماه ۹۸

   

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  ▪️تبریز 1540:
  13050
  ▪️ تبریز 7240:
  14800
  ▪️تبریز 150:
  18400
  ▪️مارون 552r:
  15710
  ▪️مارون c30s:
  16200
  ▪️مارون z30s:
  15800
  ▪️مارون bl3:
  11630
  ▪️مارون ex5:
  11920
  ▪️شازند: z30s:
  15800
  ▪️شازند 0209aa:
  11750
  ▪️شازند hp552r:
  15710
  ▪️جم 52528:
  11830
  ▪️جم ex5:
  11990
  ▪️جم bl3:
  11780
  ▪️قائدبصیر 10417:
  22000
  ▪️قائدبصیر10415:
  22500
  ▪️قائدبصیرn50:
  19000
  ▪️لاله 1922t:
  12000
  ▪️لاله 2102tx00:
  11450
  ▪️پلی پروپیلن جم ep440l:
  17200
  ▪️پلی پروپیلن جم ep548r:
  17100
  ▪️پلی پروپیلن جم hp552r:
  15710
  ▪️آریا ساسول 0190:
  11560
  ▪️آریا ساسول hch5110:
  12000
  ▪️امیرکبیر ex3:
  13350
  ▪️امیرکبیر 0209aa:
  11830
  ▪️ایلام f7000:
  11800
  ▪️بندر امام h10500:
  11950
  ▪️بندر امام 0075:
  11730
  ▪️بندر امام 0200:
  11720
  ▪️کرمانشاه bl3:
  11680
  ▪️مهر f7000:
  11850
  ▪️مهاباد 22b02:
  11730

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۵ تیرماه ۹۸

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۵ تیرماه ۹۸  ▪️تبریز 1540:
  12620
  ▪️ تبریز 3840:
  11150
  ▪️تبریز7240:
  14300
  ▪️مارون c30s:
  14000
  ▪️مارون z30s:
  13600
  ▪️مارون pe100
  12770
  ▪️مارون bl3:
  11300
  ▪️مارون ex5:
  11720
  ▪️شازند: z30s:
  13600
  ▪️شازند 0209aa:
  11150
  ▪️جم 52528:
  11000
  ▪️جم bl3:
  11380
  ▪️قائدبصیر n50:
  19200
  ▪️لاله 1922t:
  11400
  ▪️لاله 2102tx00:
  11100
  ▪️پلی پروپیلن جم hp552r:
  13580
  ▪️تندگویان 781:
  15920
  ▪️آریا ساسول 1922:
  11400
  ▪️آریا ساسول 0190
  11160
  ▪️اروند s65:
  9700
  ▪️امیرکبیر 0209aa:
  11250
  ▪️ایلام f7000:
  11510
  ▪️بندرامام 0035:
  11300
  ▪️بندر امام h10500:
  11600
  ▪️بندر امام 0200:
  11170
  ▪️کرمانشاه bl3:
  11280
  ▪️مهر f7000:
  11560

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸

   

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸

   

   

  تبریز ۱۵۴۰: ۱۲۶۲۰

   تبریز ۷۲۴۰: ۱۴۲۹۰

  تبریز ۱۵۰: ۱۸۴۰۰

  مارون 552r: ۱۶۴۰۰

  مارون x30g: ۱۶۰۰۰

  مارون c30s: ۱۶۳۰۰

  مارون z30s: ۱۶۴۰۰

  مارون c30g: ۱۶۰۰۰

  مارون bl3: ۱۱۲۲۰

  مارون ex5: ۱۱۳۲۰

  شازند: z30s: ۱۶۴۰۰

  شازند 0209aa: ۱۱۹۷۰

  شازند hp552r: ۱۶۳۹۰

  جم ۵۲۵۱۸: ۱۱۶۲۰

  جم ex5:۱۱۳۳۰

  جم bl3: ۱۱۲۴۰

  قائدبصیر ۱۰۴۱۵: ۲۰۸۰۰

  قائدبصیر ۱۰۷۲۰: ۲۰۸۰۰

  قائدبصیرn50:۱۸۵۰۰

  لاله 1922t: ۱۱۴۰۰

  لاله 2102tx00: ۱۱۰۵۰

  پلی پروپیلن جم ep440l: ۲۱۷۰۰

  پلی پروپیلن جم ep548r: ۱۷۷۰۰

  پلی پروپیلن hp510l:۱۶۳۰۰

  تندگویان ۷۸۱: ۲۲۸۰۰

  آریا ساسول ۰۱۹۰: ۱۱۲۸۰

  آریا ساسول hch5110: ۱۱۷۵۰

  اروند s65: ۹۶۵۰

  امیرکبیر ex3: ۱۲۴۶۰

  امیرکبیر 2420 h: ۱۱۲۵۰

  امیرکبیر 0209aa: ۱۲۲۶۰

  ایلام f7000: ۱۱۳۰۰

  بندرامام ۰۰۳۵: ۱۲۸۰۰

  بندر امام h10500: ۱۱۵۰۰

  بندر امام ۰۰۷۵: ۱۲۳۹۰

  بندر امام ۰۲۰۰: ۱۱۴۰۰

  کرمانشاه bl3: ۱۱۲۱۰

  تخت جمشید g1551: ۱۲۳۸۰

  مهر f7000: ۱۱۳۴۰

  نوید زرشیمی zr230: ۲۰۵۰۰

 • قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸

   

   

   قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

  پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

  قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸

   

  تبریز 1540:  ۱۲۸۰۰
  تبریز 7240:  ۱۴۵۸۰
  تبریز 150:   ۱۸۱۵۰
  مارون 552r :  ۱۶۴۰۰
  مارون c30s : ۱۶۵۰۰
  مارون bl3 : ۱۱۳۲۰
  مارون ex5 : ۱۱۳۶۰
  شازند: z30s:  ۱۶۳۰۰
  جم 52528: ۱۲۰۰۰
  جم ex5 : ۱۱۴۳۰
  جم bl3 :  ۱۱۴۰۰
  قائدبصیرn50:  ۱۸۵۰۰
  پلی پروپیلن جم hp510l :  ۱۶۴۰۰
  تندگویان 781: ۲۲۸۰۰
  اروند s65 : ۹۷۲۰
  امیرکبیر 2420 h  :  ۱۱۳۵۰
  امیرکبیر 0209aa :  ۱۲۳۲۰
  ایلام f7000  :  ۱۱۳۷۰
  بندرامام 0035:  ۱۱۵۰۰
  بندر امام h10500  :  ۱۱۷۴۰
  بندر امام 0075:  ۱۲۹۰۰
  بندر امام 0200:  ۱۱۷۰۰
  کرمانشاه bl3 : ۱۱۳۲۰
  مهر f7000  : ۱۱۵۱۰
  مهاباد 22b02: ۱۱۳۷۰

Go to top