آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 18 مردادماه 1400

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 18 مردادماه 1400