آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 10 مردادماه 1400

 

 آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 10 مردادماه 1400