محصولات جدید پتروشیمی در سال 99 از زبان بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

محصولات جدید پتروشیمی در سال 99 از زبان محمدی مدیرعامل پتروشیمی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

محصولات جدید پتروشیمی در سال 99 از زبان محمدی مدیرعامل پتروشیمی:

یکی از طرح‌های خوب و جذاب که برای ۱۰ سال غیرفعال بود و در یکی دو سال اخیر فعال شده، طرح هگمتانه است. این طرح تولیدکننده پی‌وی‌سی گرید پزشکی است که تاکنون در کشور تولید نمی‌شده است. همچنین طرح اکسیر حلال نیز تولیدکننده پنتان و هگزان خواهد بود که در صنعت پتروشیمی از جمله محصولات جدید هستند.