17 تیرماه محل دفتر انجمن صنایع همگن پلاستیک در خیابان دوازدهم بخارست میزبان اعضای ان تشکل یود.

گزارش هیات مدیره توسط شهروز ضرابی ها یکی از اعضای هیات مدیره قرایت شد. علیرضا میربلوک خزانه دار انجمن به تشریح اقدامات انجمن در خصوص نمایشگاه ایران پلاست پرداخت. صادقی نکو به عنوان بازرس گزارش مالی قرایت شده را تایید کرد.

چهارمین گزارش تصویری از نمایشگاه پلاستیک مشهد/ بیست و نهم خرداد تا اول تیرماه 1393

سومین گزارش تصویری از نمایشگاه پلاستیک مشهد/ بیست و نهم خرداد تا اول تیرماه 1393

دومین گزارش تصویری از نمایشگاه پلاستیک مشهد/ بیست و نهم خرداد تا اول تیرماه 1393


نمایشگاه پلاستیک مشهد در حالی روز اول خود را پشت سر گذاشت که در مراسم افتتاحیه ی آن، مدیران تشکل های مشهدی شدیدا نسبت به چگونگی عرضه مواد پلیمری انتقاد کردند. رییس انجمن و اتحادیه ی پلاستیک مشهد در شرایطی نسبت به وضعیت توزیع مواد پلیمری و تعطیلی واحدهای تولیدی هشدار دادند که همشهری مشهدی آنان امروز در جایگاه ریاست دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی تکیه زده است.

غروب چهارشنیه 27 فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود وسه گردهمایی بزرگ انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر ایران با حضور مدیران ارشد صنعت نفت کشور در هتل پارسیان اوین برگزار شد.

غروب چهارشنیه 27 فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود وسه گردهمایی بزرگ انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر ایران با حضور مدیران ارشد صنعت نفت کشور در هتل پارسیان اوین برگزار شد.

غروب چهارشنیه 27 فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود وسه گردهمایی بزرگ انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر ایران با حضور مدیران ارشد صنعت نفت کشور در هتل پارسیان اوین برگزار شد.

21 فروردین ماه جمعی از فعالان صنایع پلاستیک به منظور دید و بازدید نوروزی افتتاح نمایشگاه دائمی صنعت پلاستیک به محل این نمایشگاه درخیابان اتحاد رفتند.

سالن پارسه ی هتل المپیک، 23 فروردین ماه 1393 میزبان گروهی از تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف بود. تولیدکنندگانی که براساس دغدغه های مشترک، تیرماه سال گذشته، انجمن ملی تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف را شکل داده بودند.

Go to top