نمایشگاه اینتر پلاستیکا از ششم تا نهم بهمن ماه سال جاری در شهر مسکو روسیه برگزار شد.

 

عصر روز گذشته ششم بهمن ماه 1394 اتحادیه ی سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی و بزرگترین تشکل حوزه صنایع پلیمر و پلاستیک ایران همایشی تحت عنوان نقش صنایع پایین دستی در اقتصاد مقاومتی را برگزار کرد. همایشی که با ترافیک حضور مدیران دولتی و حکومتی رو به رو شد.

Go to top