رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
سه شنبه 16 آذر 1400.
تاریخ شمسی :

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 29 آبان ماه 1400

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 29 آبان ماه 1400

نرخ

نام محصول

29 آبان 1400

۴۰۷۰۰۰

پلی اتیلن سبک ۰۲۰۰

1

۴۹۹۰۰۰

پلى اتیلن سبک ۰۰۷۵

2

۳۸۲۰۰۰

پلى اتیلن سبک2420 H

3

۴۰۸۰۰۰

پلی اتیلن سبک ۱۹۲۲ لاله

4

۴۰۵۰۰۰

پلی اتیلن سبک ۱۹۲۲ آریا

5

۳۷۶۰۰۰

پلی اتیلن سبک ۰۱۹۰

6

۴۰۵۰۰۰

پلی اتیلن سبک ۲۱۳۰

7

۳۰۴۰۰۰

پلی اتیلن سنگین۰۰۳۵

8

۳۰۱۰۰۰

پلی اتیلن سنگینBL3 باختر

9

۳۰۱۰۰۰

پلی اتیلن سنگین BL3 مارون

10

۳۱۹۰۰۰

پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸

11

۳۲۶۰۰۰

پلی اتیلن سنگین Hi500

12

۳۱۴۰۰۰

پلی اتیلن سنگین 62N07

13

۳۳۵۰۰۰

پلی اتیلن سنگین EX3

14

۳۵۵۰۰۰

پلی اتیلن سنگین PE100

15

۳۱۸۰۰۰

پلی اتیلن سنگین F7000مهر

16

۳۱۹۰۰۰

پلی اتیلن سنگین F7000ایلام

17

۳۸۸۰۰۰

پلی اتیلن سبک خطی۲۰۹امیرکبیر

18

۳۸۵۰۰۰

پلی اتیلن سبک خطی ۲۰۹ شازند

19

۴۴۳۰۰۰

پلی پروپیلن Z30s مارون

20

۴۴۱۰۰۰

پلی پروپیلن Z30s شازند

21

۴۹۹۰۰۰

پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C

22

 

 

 

نرخ

نام محصول

29 آبان 1400

۴۶۵۰۰۰

پلی پروپیلن کوپلیمر ۴۴۰G

23

۴۶۵۰۰۰

پلی پروپیلن کوپلیمر ۴۴۰L

24

۴۶۵۰۰۰

پلی پروپیلن کوپلیمر ۵۴۸R

25

۴۵۳۰۰۰

548T

26

۵۰۰۰۰۰

پلی پروپیلن هموپلیمر ۵۵۰J

27

۴۵۴۰۰۰

پلی پروپیلن C30S

28

۴۴۱۰۰۰

پلی پروپیلن Z30g

29

۴۴۱۰۰۰

پلی پروپیلن 552r مارون

30

۴۴۱۰۰۰

پلی پروپیلن 552r شازند

31

۴۸۹۰۰۰

پلی پروپیلن RP340s مارون

32

۵۰۰۰۰۰

پلی پروپیلن RP345s

33

۴۷۵۰۰۰

پلی پروپیلن R40

34

۴۴۵۰۰۰

پلی استایرن ۱۵۴۰

35

۴۷۰۰۰۰

پلی استایرن ۷۲۴۰

36

۵۹۶۰۰۰

ABS 0150 تبریز

37

۷۳۳۰۰۰

ABS N50 قایدبصیر

38

۳۸۸۰۰۰

PET821

39

۳۸۷۰۰۰

PET785

40

۳۸۹۰۰۰

PET781

41

۵۳۵۰۰۰

PVC S65 اروند

42

 

 

 

 

Go to top