رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
سه شنبه 16 آذر 1400.
تاریخ شمسی :

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 17 آبان ماه 1400

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 17 آبان ماه 1400

 

17 آبان

قیمت روزانه مواد پلیمری

نرخ روز

     
     

1

EX3 AMIR

34000

2

2102

36600

3

0190 ARYA

37300

4

F7000 MEHR

30800

5

F7000 ILAM

30200

6

5110

31000

7

62N07LORESTAN

31400

8

X5 MARON

30100

9

552R marun

43800

10

552R jam

43800

11

552R arak

43800

12

Z30Ar arak

44000

13

Z30S marun

44800

14

C30S marun

46400

15

Z30G marun

43500

16

C30G MARON

46300

17

510L ARAK

46200

18

510L jam

46400

19

550J jam

47800

20

440L jam

46600

21

440G JAM

46600

22

0035 bandar

30000

23

0075 bandar

45000

24

020 bandar

39800

25

52518 jam

30700

26

BL3 marun

29600

27

BL3 JAM

30100

28

Hi 500 bandar

33800

29

LLD 209 arak

37400

30

LLD 209 amir

38000

31

HIPS7240 tabriz

46200

32

GPPS1540 tabriz

40400

33

ABS150 tabriz

59700

34

ABS N50 ghaed

70500

35

RP340 jam

48000

36

548R jam

47500

37

S65 bandar

54700

38

3840ua tabriz

30000

39

2420H

37200

40

R200 ENTEKHAB

41000

41

P100 JAM

36600

 

 

 

 

 

 

Go to top