رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
سه شنبه 30 شهريور 1400.
تاریخ شمسی :

جزئیات اعمال نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

جزئیات اعمال نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
▪️به موجب مصوبه کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان سال 1397 که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود تا 1399/08/30 اقدام نموده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفاشده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهند بود.
▪️صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود برای سال 1398 تا پایان مردادماه 1400 اقدام نموده اند و برای سال 1399 تا پایان شهریورماه 1400 اقدام نمایند، از مزایای دستورالعمل فوق برخوردار می شوند.

Go to top