رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
سه شنبه 30 شهريور 1400.
تاریخ شمسی :

بررسی کدال پتروشیمی آبادان مرداد 1400

 

 

کدال پتروشیمی آبادان

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

بررسی کدال پتروشیمی آبادان

▪️پتروشیمی آبادان در مرداد فروش 70.7 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 44 درصدی نسبت به فروش 126.8 میلیارد تومانی ثبت شده در تیر دارد.
▪️مقدار فروش شرکت در مرداد و با کاهش 52 درصدی نسبت به فروش 5051 تن در تیر، به  2440 تن رسید.
▪️نرخ فروش PVC 3.5 درصد نسبت به تیر کاهش داشته است.
▪️مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به 409 میلیارد تومان میرسد که نسبت به فروش ثبت شده 30.6 میلیارد تومانی در مدت مشابه سال گذشته، افزایش 13.4 برابری را نشان میدهد. مقدار فروش شرکت در این مدت از 2761 تن به 18903 تن رسیده است که بیانگر افزایش 584 درصدی مقادیر فروش است.
▪️آخرین قیمت سهم برابر با 5574 ریال بوده و در یک ماه گذشته 20 درصد بازدهی داشته است...

 

Go to top