پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 23 فروردين 1400.
تاریخ شمسی :

رییس جدید فدراسیون فوتبال شهادب الدین عزیزی خادم عضو هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی شازند است

 

رییس جدید فدراسیون فوتبال شهادب الدین عزیزی خادم عضو هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر و شازند است

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

رییس جدید فدراسیون فوتبال شهادب الدین عزیزی خادم عضو هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر و شازند است

 

رییس جدید فدراسیون فوتبال شهادب الدین عزیزی خادم عضو هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر و شازند است

 

تصویر هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر

 

رییس جدید فدراسیون فوتبال شهادب الدین عزیزی خادم عضو هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر و شازند است

تصویر کدال پتروشیمی شازند

Go to top