پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
پنجشنبه 14 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

تغییرات نرخ پایه فرآورده های نفتی ویژه در بورس انرژی نیمه اول اسفند نسبت به نبمه دوم بهمن ۹۹

 

 

تغییرات نرخ پایه فرآورده های نفتی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تغییرات نرخ پایه فرآورده های نفتی ویژه در بورس انرژی نیمه اول اسفند نسبت به نبمه دوم بهمن ۹۹
افزایش قیمت ها به واسطه افزایش قیمت های جهلنی

Go to top