هفته‌ای چقدر پلاستیک می‌خوریم؟

 

 

هفته‌ای چقدر پلاستیک می‌خوریم؟

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

بنا بر یک پژوهش صندوق جهانی طبیعت، برآورد می‌شود که هر یک از ما در هفته به‌طور متوسط به اندازه یک کارت بانکی پلاستیک می‌خوریم. ذرات پلاستیک عموما از طریق آب آشامیدنی و غذاهای دریایی وارد چرخه غذایی انسان می‌شوند.