پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
چهارشنبه 13 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

لغو هر گونه نمایشگاه با بازدید عمومی در مناطق قرمز، نارنجی و زرد

 

 

لغو هر گونه نمایشگاه با بازدید عمومی در مناطق قرمز، نارنجی و زرد

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

لغو هر گونه نمایشگاه با بازدید عمومی در مناطق قرمز، نارنجی و زرد

◾️این بخشنامه شامل نمایشگاه های تخصصی نمی شود که بازدید کننده عمومی ندارد

Go to top