پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
پنجشنبه 2 بهمن 1399.
تاریخ شمسی :

تصویر نامه معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص مهلت ورود کالا از زمان تامین ارز  تا ترخیص

 

 

تصویر نامه معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص مهلت ورود کالا از زمان تامین ارز  تا ترخیص

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تصویر نامه معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص مهلت ورود کالا از زمان تامین ارز  تا ترخیص

Go to top