پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 23 فروردين 1400.
تاریخ شمسی :

بررسی گزارش کدال شرکت پتروشیمی جم آبان ماه 99

 

بررسی گزارش کدال شرکت پتروشیمی جم آبان ماه 99

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

بررسی گزارش کدال شرکت پتروشیمی جم آبان ماه 99

 

پتروشیمی جم در آبان ماه ،2376 میلیارد تومان فروش داشته است که بیشترین فروش شرکت در چند ماه اخیر بوده است. فروش شرکت نسبت به مهر ماه 33 درصد رشد داشته است.مجموع فروش شرکت در 8 ماه از سال 99، 13400 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته است.
 
شرکت در آبان ماه  158 هزار تن انواع محصول به فروش رسانده است . فروش مقداری شرکت در مهر ماه ، 155 هزار تن بوده است.مقداری پلی اتیلن سنگین شرکت در آبان ،31 هزار تن و در مهر 21 هزار تن بوده است. همچنین مقدار فروش پلی اتیلن سبک شرکت در آبان ماه 29 هزار و در مهر ماه 36 هزار تن بوده است.
 
نرخ فروش محصولات شرکت رشد قابل توجهی نسبت به مهر ماه داشته است.نرخ پلی اتیلن سنگین و سبک شرکت به ترتیب 13 و 15 درصد رشد داشته است.نرخ فروش پروپیلن شرکت 41 درصد رشد داشته است.نرخ فروش بنزین پیرولیز شرکت 30 درصد رشد داشته است.نرخ فروش اتیلن شرکت 64 درصد رشد داشته است.

 قیمت سهم 4361  تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود 4.3 درصد رشد داشته است...

Go to top