پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
شنبه 27 دي 1399.
تاریخ شمسی :

بررسی کدال پتروشیمی مارون آبان ماه 99

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

بررسی کدال پتروشیمی مارون آبان ماه 99

 

 فروش شرکت در آبان با ثبت یک رکورد جدید همراه بوده و با 30 درصد رشد نسبت به مهر و 67 درصد رشد نسبت به میانگین ماه های گذشته به رقم 1999 میلیارد تومان رسیده، که بالاترین میزان فروش شرکت بوده است.

 مقدار تولید و فروش شرکت نیز با 11 و 16 درصد افزایش به ترتیب به 364539 و 153091 تن از انواع محصولات رسیده است.

 عمده محصولات شرکت اتیلن و پلی پروپیلن می باشد که در بخش داخلی نرخ فروش اتیلن با 30 درصد افزایش نسبت به مهر به 13.2 میلیون تومان در هر تن رسیده است. همچنین نرخ فروش پلی پروپیلن تغییر چندانی نسبت به مهر نداشته و در سطح 29.8 میلیون تومان در هر تن باقی مانده است.

 مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی بالغ بر 10722 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل رشد 40 درصدی داشته است.

قیمت سهم در این لحظه برابر با 12760 تومان بوده و در یک ماه گذشته کاهش 3 درصدی داشته است.

Go to top