پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
شنبه 27 دي 1399.
تاریخ شمسی :

وضعیت پتروشیمی ها در بازار سرمایه 4 آذرماه 99

 

وضعیت پتروشیمی ها در بازار سرمایه 4 آذرماه 99

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

افت 16 هزار واحدی شاخص
وضعیت پتروشیمی ها در بازار سرمایه 4 آذرماه 99

امروز فرقی بین پتروشیمی امیرکبیر و بقیه پتروشیمی ها وجود نداشت  همه پتروشیمی ها منفی بودند

Go to top