پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
شنبه 27 دي 1399.
تاریخ شمسی :

بررسی گزارش کدال شرکت پلی پروپیلن جم آبان ماه 99

 

 بررسی گزارش کدال شرکت پلی پروپیلن جم آبان ماه 99

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

بررسی گزارش کدال شرکت پلی پروپیلن جم آبان ماه 99

شرکت پلی پروپیلن جم در آبان ماه ، 571 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 6 درصد رشد داشته و نسبت به میانگین فروش ماه های گذشته 38 درصد رشد داشته است.مجموع فروش شرکت در 8 ماه از فعالیت خود در سال 99 ، 3455 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 72 درصد رشد داشته است.
 
شرکت در آبان ماه 20 هزار و 300 تن محصول به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته 5 درصد رشد داشته است.مجموع فروش مقدار شرکت در 9 ماه از فعالیت در سال 99 ، 183 هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ،11 درصد رشد داشته است.

نرخ فروش شرکت در آبان ماه تغییر با اهمیتی نداشته است.

قیمت سهم  8271  تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود 7.5 درصد رشد  داشته است...

Go to top