پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
شنبه 27 دي 1399.
تاریخ شمسی :

وضعیت کدال پتروشیمی آریاساسول

 

 

وضعیت کدال پتروشیمی آریاساسول

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

شرکت پلیمر آریا ساسول ، در آبان ماه 1560 میلیارد تومان فروش داشته است که نزدیک به فروش شرکت در مهر ماه بوده است. شرکت در مهر ماه 1600 میلیارد تومان فروش داشته است.در مجموع فعالیت 8 ماهه شرکت در سال 99 ، 9240 هزار میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 68 درصد رشد داشته است.
 

شرکت در آبان ماه 74 هزار تن انواع محصولات فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته 13 درصد کاهش داشته است.مقدار فروش پلی اتیلن سبک شرکت در آبان 28 هزار تن ، پلی اتیلن سنگین 27 هزار تن ، اتیلن 10 هزار تن و سی تری پلاس 9 هزار تن بوده است. در مجموع 8 ماه ، شرکت از لحاظ مقدار فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل عملکرد بهتری داشته است.


شرکت در آبان ماه پلی اتیلن سبک صادراتی خود را نزدیک به 28 میلیون تومان به ازای هرتن به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل 14 درصد رشد داشته است .نزدیک به 84 درصد از فروش پلی اتیلن سبک شرکت در 8 ماه سال جاری صادراتی بوده است. نرخ فروش اتیلن شرکت نسبت به ماه گذشته 3 درصد رشد داشته است.نرخ فروش پلی اتیلن سنگین صادراتی شرکت نسبت به آبان ماه 8 درصد رشد داشته است.

 قیمت سهم  15900  تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود 0.5 درصد رشد  داشته است...

 

Go to top