رنگدانه سیرجان
دريافت گواهي واحد تحقيق و توسعه وزارت صمت در زمينه تخصصي توليد انواع آميزه هاي پليمري ، مستربچ و افزودني  توسط شرکت رنگدانه سیرجان

 

رنگدانه سیرجان دريافت گواهي واحد تحقيق و توسعه وزارت صمت در زمينه تخصصي توليد انواع آميزه هاي پليمري ، مستربچ و افزودني  توسط شرکت رنگدانه سیرجان

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

رنگدانه سیرجان
دريافت گواهي واحد تحقيق و توسعه وزارت صمت در زمينه تخصصي توليد انواع آميزه هاي پليمري ، مستربچ و افزودني  توسط شرکت رنگدانه سیرجان/ مهرماه 99

02188750618