اهمیت تنگه هرمز برای پتروشیمی

اهمیت تنگه هرمز برای پتروشیمی

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

طبق گزارش اخیر آیسیس، با بسته شدن تنگه هرمز 9.5 میلیون تن از پلی اتیلن های سبک خطی ( با 21% تولید دنیا)، 6.7 میلیون تن اتیلن گلایکول (16 درصد)، 3.9 میلیون تن پلی اتیلن سبک (15درصد) و28.2 میلیون تن اتیلن (14 درصد) از بازار جهانی شد.