رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

15 روز دیگر برای بازگردندان ارز صادراتی

 

15 روز دیگر برای بازگردندان ارز صادراتی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.r):

 با نزدیک شدن به ۳۱ شهریورماه، مهلت پرداخت ارز حاصل از صادرات و تعامل بازرگانان با بانک مرکزی رو به پایان است و در صورتی که تعهدات ارزی ایفا نشود کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به مرحله ابطال نزدیک خواهد شد.

حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت نیز در گفت و گو با ایرنا، در توضیح روند ابطال یا تعلیق کارت های بازرگانی گفت: «افراد دارای کارت بازرگانی به دو گروه تولیدی که تا ۳۱ شهریورماه مهلت اقدام برای ایفای تعهدات ارزی خود دارند و غیرتولیدی تقسیم می شوند».

 به گفته او افرادی که در گروه دوم قرار می گیرند اگر برای پرداخت تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده اند در پایان مردادماه کارت آنها تعلیق شده است اما بازرگانانی که یک تا ۳۰ درصد به تعهدات ارزی خود عمل کرده باشند تا ۱۵ شهریورماه فرصت تعامل با بانک مرکزی داشتند و صادرکنندگانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند نیز فقط تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند و در غیر اینصورت اقدام به تعلیق کارت بازرگانی آنها خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top