آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۹۸ پایان مرداد ماه است

 

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۹۸

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور: برای تسلیم اظهارنامه عملکرد ۹۸ «صاحبان مشاغل» تا آخر مردادماه زمان باقی است.
این افراد می‌توانند به صورت الکترونیکی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود کنند.
اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) هم تا پایان شهریور ماه برای ارائه صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی زمان خواهند داشت.

 

https://t.me/ppnachannel/15256